Prečo vás podporujeme v udržateľnom investovaní


Jedno je jasné: každý, kto pri budovaní majetku berie do úvahy aj udržateľnosť, preberá osobnú zodpovednosť a prispieva k zachovaniu kvality nášho života, ako aj života budúcich generácií. Preto sa udržateľné investície v posledných rokoch zmenili z medzery na trvalý trend a tešia sa stále väčšej pozornosti. Pre čoraz viac investorov zohráva dôležitú úlohu pozitívne usmerňovanie ekologických, sociálnych a spoločenských aspektov riadenia podnikov - a to je dobré.

Naša zodpovednosť voči životnému prostrediu a zákazníkom spočíva v tom, že základnú hodnotu certifikátu podrobujeme prísnym kritériám overovania. V centre našich činností je holistické zohľadňovanie kritérií udržateľnosti.

 

Pod udržateľnosťou rozumieme:

   Prevzatie zodpovednosti
z hľadiska kľúčových environmentálnych a sociálnych aspektov

   konajte s podnikateľskou prezieravosťou
pre dlhodobý, ekonomicky pozitívny výsledok

   Vytváranie hodnoty,
ktoré sú dobré pre celé generácie

 

RECHTSHINWEISE

Nachhaltige Raiffeisen Zertifikate berücksichtigen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 2 Nr. 7 lit. c) MiFID II-DVO, (EU) 2021/1253. Diese sind aber keine Finanzprodukte iSd Verordnung (EU) 2019/2088. Hierbei handelt es sich um Werbung, die weder Anlageberatung, ein Angebot, noch eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotslegung darstellt. Umfassende Informationen über das Finanzinstrument und dessen Chancen und Risiken - siehe gebilligter (Basis-)Prospekt (samt allfälliger Nachträge), veröffentlicht unter raiffeisenzertifikate.at/Wertpapierprospekte. Zusätzliche Information auch im Basisinformationsblatt und unter „Kundeninformation und Regulatorisches“ raiffeisenzertifikate.at/kundeninformation. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung dieses Finanzinstruments durch die Behörde (FMA) zu verstehen. Sie stehen im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen vor einer Anlageentscheidung den Prospekt zu lesen. Der Investor trägt beim Kauf des Finanzinstruments das Bonitätsrisiko der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das Zertifikat unterliegt besonderen Vorschriften, die sich bereits bei einem wahrscheinlichen Ausfall der RBI nachteilig auswirken können (z.B. Aussetzung von Zinszahlungen) - siehe raiffeisenzertifikate.at/basag.