Certyfikat Faktor Long Kapsch TrafficCom AG Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoEUR 0,490
17.05.2024 15:29:59.450 UTC
SprzedażEUR 0,500
17.05.2024 15:29:59.450 UTC
Zmiana-0,02 (-3,88 %)
17.05.2024 15:29:59.450 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona) 8,70 (-1,36 %)
17.05.2024 15:35:17.109 UTC
Poziom OchronyEUR 6,17 Dźwignia faktora3,00

Nazwa
Certyfikat Faktor Kapsch TrafficCom AG
ISIN / WKN
AT0000A2PKH8 / RC02RB
Cena instr. baz. (opóźniona)
EUR 8,70 (-1,36 %)
17.05.2024 15:35:17.109
Dźwignia faktora
3,00
Próg
30,00 %
Poziom Typu Faktor
EUR 5,88
Poziom Ochrony
EUR 6,17
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,17104
Waluta produktu
EUR
Notowanie
Wiedeń, Stuttgart
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
09.02.2021
Data emisji
10.02.2021
Data końcowej wyceny
-
Data zapadalności
open-end

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikat Faktor (2300)
Certyfikat Faktor Typ
Faktor Long
Kraj/region instrumentu bazowego
Austria
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
10,00 EUR
Spread zhomogenizowany
0,06
Spread (w %)
2,04 %
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Opodatkowanie
Podatek od zysków kapitałowych / brak podatku EU
Informacje dodatkowe

Certyfikaty faktorowe umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu bazowego. Certyfikaty charakteryzują się stałym poziomem dźwigni przy jednoczesnym braku knock-outu jak również bez ograniczenia horyzontu czasowego. Certyfikaty faktorowe typu long dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynkach znajdujących się w trendzie wzrostowym.

Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy (future) na surowiec (problematyka rolowania), może dojść do odchyleń.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

- Turcja, Czechy09:00 - 16:00

- Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych
oraz produkty na surowce

(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00
INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com