Kodeks postępowania CoC

RBI nie tylko stara się dostarczać wysokiej jakości usługi bankowe, ale jest również zaangażowany w zrównoważony ład korporacyjny i towarzyszącą mu odpowiedzialność społeczną i środowiskową. Naszą rolę jako długoterminowego partnera gospodarki charakteryzuje odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy, przede wszystkim naszych klientów, dostawców, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa jako całości.

Kodeks postępowania grupy RBI stanowi fundament naszej kultury korporacyjnej. Niniejszy Kodeks postępowania jest wewnętrznie wiążący dla Grupy RBI, ale nie tworzy żadnych praw ani obowiązków dla osób trzecich w stosunku do członków Grupy RBI.

Od osób, które świadczą usługi lub w inny sposób pracują dla Grupy RBI, jak również od wszystkich innych partnerów biznesowych Grupy RBI, oczekuje się, że zgodzą się na Kodeks postępowania dostawców Grupy RBI jako wiążącą część umowy oraz że będą przestrzegać wszystkich zasad i standardów w nim zawartych.

Kodeks postępowania (CoC) grupy RBI