Certyfikaty bonusowe Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5

Kupno103,33 %
17.05.2024 15:30:01.895 UTC
Sprzedaż104,83 %
17.05.2024 15:30:01.895 UTC
Zmiana+0,02 (+0,02 %)
17.05.2024 15:30:01.895 UTC
Cena instr. baz. (opóźniona)-
--
Bariera Odl. od %49,70 % Kupon p.a. w %- Rent. bonusu p.a.5,51 %

Nazwa
Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5
ISIN / WKN
AT0000A2TTP4 / RC048S
Instr. bazowy
Rent. bonusu p.a.
5,51 %
Rent. bonusu okres do wykupu
14,47 %
Cena instr. baz. (opóźniona)
- --
-
Wartość początkowa
EUR 100,00
Bariera
EUR 49,00
Odstęp od bariery
49,70 %
Bariera osiągnięta
nie
Bonus
120,00 %
Maks. bonus
120,00 %
Agio
5,91 %
Nominał
EUR 1 000
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
25.11.2021
Data emisji
26.11.2021
Data końcowej wyceny
23.11.2026
Data zapadalności
26.11.2026

Klasyfikacja produktu
produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikaty bonusowe (1250)
Certyfikaty bonusowe Typ
Certyfikat bonusowy z limitem górnym
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
-
Oczekiwania rynkowe
boczny, wzrostowy
Obserwacja bariery
ciągła
Poziom bonusu
EUR 120,00
Limit górny (Cap)
EUR 120,00
cena emisyjna
100,00 %
Agio p.a. w %
2,30 %
Spread zhomogenizowany
1,50
Spread (w %)
1,45 %
Mnożnik
-
Waluta produktu
EUR
Waluta instrumentu bazowego
EUR
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Opodatkowanie
Podatek od zysków kapitałowych / brak podatku EU
Oferta publiczna możliwa w
Austria, Niemcy, Włochy, Węgry, Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia
Notowanie
Wiedeń, Stuttgart
Informacje dodatkowe

O ile w okresie życia produktu cena instrumentu bazowego przez cały czas znajduje się powyżej bariery, w dacie wykupu wypłacana jest co najmniej kwota bonusu. Wysokość kwoty wykupu jest ograniczona limitem górnym (tzw. maksymalna kwota wykupu).

Jeśli w okresie życia produktu bariera zostanie dotknięta lub przekroczona, mechanizm bonusowy ulega deaktywacji. W tym przypadku wypłata w dacie wykupu odpowiada procentowej zmianie ceny instrumentu bazowego. Jednak nawet w przypadku deaktywacji mechanizmu bonusowego wysokość maksymalnej kwoty wykupu jest stała, a Inwestor nie ma udziału we wzroście wartości instrumentu bazowego ponad górny limit (cap).

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

- Turcja, Czechy09:00 - 16:00

- Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych
oraz produkty na surowce

(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00
INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com