Index MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement IndexUdržitelný certifikát

Cena1 468,24 EUR Změna+2,82 (+0,19 %) Maximum1 469,48 EUR Minimum1 466,46 EUR Poslední aktualizace08.02.2023
12:51:03.785

UTC

Kotace
1 468,24
Poslední aktualizace
08.02.2023 12:51:03.785
Změna (1D)
+2,82 (+0,19 %)
Zavírací kurz
1 465,42
Open Value
1 467,24
Maximum
1 469,48
Minimum
1 466,46
Objem
-

ISIN
GB00BMCQG349
WKN
-
Měna
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Země
-
Typ indexu
-

Změna (1D)
+0,19 %
1 týden
+0,87 %
1 měsíc
+3,91 %
1 rok
-9,66 %
3 year
-2,93 %
5 year
+8,97 %
Běžný rok
+5,30 %
Roční maximum (klouzavé)
1 657,32
Roční minimum (klouzavé)
1 320,24
Volatilita 1 týden
8,54 %
Volatilita 1 měsíc
9,59 %
Volatilita 3 měsíce
13,53 %
Volatilita 6 měsíců
15,97 %
Volatilita 1 rok
16,75 %
Volatilita 3 roky
16,37 %
Poznámky

Index MSCI® Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement" si klade za cíl reprezentovat výkonnost akcií s robustními ESG profily, které mají kromě společností zahrnutých v mateřském indexu MSCI® Asia Pacific nejlepší hodnocení ESG a nezapojují se do kontroverzních obchodních aktivit (např. souvisejících se zbraněmi, tabákem, hazardními hrami). Index zahrnuje přibližně 500 společností z 5 průmyslových zemí a 9 rozvíjejících se trhů. Rozdělované čisté dividendy indexu MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select jsou reinvestovány, výměnou za to se od ceny indexu denně alikvotně odečítá 5 % p.a. (= snížení). Index je revidován a upravován čtvrtletně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Data MSCI se skládají z individuálního indexu, který společnost MSCI vypočítala pro společnost Raiffeisen Bank International AG na základě její žádosti. Data MSCI jsou určena pouze pro interní použití a nesmí být dále šířena ani používána v souvislosti s tvorbou nebo nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo indexů. Žádná z těchto informací není zamýšlena jako investiční poradenství ani doporučení k učinění (či zdržení se) jakéhokoliv investičního rozhodnutí a nelze se na ni jako na takovou spoléhat. Historická data a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoliv budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Společnost MSCI ani žádná z jejích přidružených společností či jiná třetí strana podílející se na sestavování, výpočtu nebo vytváření dat MSCI nebo spojená s těmito činnostmi (dále jen „strany MSCI“) neposkytují žádné výslovné ani implicitní záruky či prohlášení týkající se těchto dat (nebo výsledků, kterých má být dosaženo jejich použitím) a strany MSCI se tímto výslovně zříkají veškerých záruk originality, přesnosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel ve vztahu k těmto datům. Aniž by bylo omezeno cokoliv z výše uvedeného, strany MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, sankční, následné ani jakékoliv jiné náhrady škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že byly o možnosti takových náhrad škod informovány. Zdroj: MSCI, 2022
OBCHODOVÁNÍ
Produkty založené na rakouských podkladových aktivech09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 


 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Kazachstán09:15 - 16:30
 - Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách  
(včetně Německa a Švýcarska)
09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com