Index MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement IndexUdržitelný certifikát

Cena2 569,21 EUR Změna+5,29 (+0,21 %) Maximum2 579,82 EUR Minimum2 557,81 EUR Poslední aktualizace01.02.2023
19:29:50.306

UTC

Kotace
2 569,21
Poslední aktualizace
01.02.2023 19:29:50.306
Změna (1D)
+5,29 (+0,21 %)
Zavírací kurz
2 563,92
Open Value
2 579,82
Maximum
2 579,82
Minimum
2 557,81
Objem
-

ISIN
GB00BMCQG893
WKN
-
Měna
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Země
-
Typ indexu
-

Změna (1D)
+0,21 %
1 týden
+2,17 %
1 měsíc
+6,86 %
1 rok
-10,39 %
3 year
+15,14 %
5 year
+39,08 %
Běžný rok
+6,86 %
Roční maximum (klouzavé)
2 929,91
Roční minimum (klouzavé)
2 368,03
Volatilita 1 týden
13,95 %
Volatilita 1 měsíc
15,42 %
Volatilita 3 měsíce
16,81 %
Volatilita 6 měsíců
18,02 %
Volatilita 1 rok
19,89 %
Volatilita 3 roky
25,35 %
Poznámky

Cílem indexu MSCI® North America Top ESG Select 4,5% Decrement je reprezentovat výkonnost akcií na amerických a kanadských trzích s robustním profilem ESG, které se kromě společností zahrnutých v mateřském indexu MSCI North America nezabývají kontroverzními obchodními aktivitami (např. souvisejícími se zbraněmi, tabákem, hazardními hrami). Rozdělené čisté dividendy indexu MSCI North America Top ESG Select jsou reinvestovány, výměnou za to je z ceny indexu denně alikvotně odečítáno 4,5 % p.a. (= dekrement). Index je revidován a upravován čtvrtletně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Data MSCI se skládají z individuálního indexu, který společnost MSCI vypočítala pro společnost Raiffeisen Bank International AG na základě její žádosti. Data MSCI jsou určena pouze pro interní použití a nesmí být dále šířena ani používána v souvislosti s tvorbou nebo nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo indexů. Žádná z těchto informací není zamýšlena jako investiční poradenství ani doporučení k učinění (či zdržení se) jakéhokoliv investičního rozhodnutí a nelze se na ni jako na takovou spoléhat. Historická data a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoliv budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Společnost MSCI ani žádná z jejích přidružených společností či jiná třetí strana podílející se na sestavování, výpočtu nebo vytváření dat MSCI nebo spojená s těmito činnostmi (dále jen „strany MSCI“) neposkytují žádné výslovné ani implicitní záruky či prohlášení týkající se těchto dat (nebo výsledků, kterých má být dosaženo jejich použitím) a strany MSCI se tímto výslovně zříkají veškerých záruk originality, přesnosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel ve vztahu k těmto datům. Aniž by bylo omezeno cokoliv z výše uvedeného, strany MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, sankční, následné ani jakékoliv jiné náhrady škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že byly o možnosti takových náhrad škod informovány. Zdroj: MSCI, 2022
Zobrazujem 1 do 8 z 8 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.
OBCHODOVÁNÍ
Produkty založené na rakouských podkladových aktivech09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 


 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvatsko, Ukrajina, Kazachstán09:15 - 16:30
 - Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách  
(včetně Německa a Švýcarska)
09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com