Index MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement IndexUdržitelný certifikát

Cena1 641,58 EUR Změna-10,13 (-0,61 %) Maximum1 652,73 EUR Minimum1 641,58 EUR Poslední aktualizace17.05.2024
18:14:41.000

UTC

Kotace
1 641,58
Poslední aktualizace
17.05.2024 18:14:41.000
Změna (1D)
-10,13 (-0,61 %)
Zavírací kurz
1 651,71
Open Value
1 648,81
Maximum
1 652,73
Minimum
1 641,58
Objem
-

ISIN
GB00BPKC0Q67
WKN
-
Měna
EUR
Typ
Index
Burza
@AT
Země
-
Typ indexu
-

Změna (1D)
-0,61 %
1 týden
+0,77 %
1 měsíc
+3,10 %
1 rok
+23,08 %
3 year
+23,12 %
5 year
+55,65 %
Běžný rok
+7,93 %
Roční maximum (klouzavé)
1 713,87
Roční minimum (klouzavé)
1 305,97
Volatilita 1 týden
13,19 %
Volatilita 1 měsíc
12,19 %
Volatilita 3 měsíce
13,92 %
Volatilita 6 měsíců
12,33 %
Volatilita 1 rok
11,94 %
Volatilita 3 roky
15,13 %
Poznámky

Cílem indexu MSCI® World Climate Change Top ESG Select 4,5% Decrement je reprezentovat výkonnost akcií s robustními profily ESG, které mají kromě společností zahrnutých v mateřském indexu MSCI® World nejlepší hodnocení ESG. Do indexu je zahrnuto přibližně 300 společností z 23 vyspělých zemí. Rozdělené čisté dividendy indexu MSCI World Climate Change Top ESG Select jsou reinvestovány, výměnou za to je z ceny indexu denně alikvotně odečítáno 4,5 % p.a. (= dekrement). Index je revidován a upravován čtvrtletně.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Data MSCI se skládají z individuálního indexu, který společnost MSCI vypočítala pro společnost Raiffeisen Bank International AG na základě její žádosti. Data MSCI jsou určena pouze pro interní použití a nesmí být dále šířena ani používána v souvislosti s tvorbou nebo nabídkou jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo indexů. Žádná z těchto informací není zamýšlena jako investiční poradenství ani doporučení k učinění (či zdržení se) jakéhokoliv investičního rozhodnutí a nelze se na ni jako na takovou spoléhat. Historická data a analýzy by neměly být považovány za ukazatel nebo záruku jakékoliv budoucí výkonnosti, analýzy, prognózy nebo předpovědi. Společnost MSCI ani žádná z jejích přidružených společností či jiná třetí strana podílející se na sestavování, výpočtu nebo vytváření dat MSCI nebo spojená s těmito činnostmi (dále jen „strany MSCI“) neposkytují žádné výslovné ani implicitní záruky či prohlášení týkající se těchto dat (nebo výsledků, kterých má být dosaženo jejich použitím) a strany MSCI se tímto výslovně zříkají veškerých záruk originality, přesnosti, úplnosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel ve vztahu k těmto datům. Aniž by bylo omezeno cokoliv z výše uvedeného, strany MSCI v žádném případě nenesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, speciální, sankční, následné ani jakékoliv jiné náhrady škody (včetně ušlého zisku), a to ani v případě, že byly o možnosti takových náhrad škod informovány. Zdroj: MSCI, 2022
Zobrazujem 1 do 25 z 33 výsledků
Pouze Bid/Ask, Chg. % a Last update UTC jsou aktualizovány automaticky. Zbývající část je časově zpožděná.
OBCHODOVÁNÍ

Produkty založené na rakouských podkladových aktivech

09:15 - 17:30

Produkty založené na východoevropských a tureckých aktivech

 

- Turecko, Česká republika09:00 - 16:00

- Polsko, Maďarsko, Rumunsko, střední a východní Evropa

09:15 - 16:50

Produkty založené na jiných mezinárodních podkladových aktivech a komoditách
(včetně Německa a Švýcarska)

09:00 - 20:00
INFORMACE

Pondělí - Pátek
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com