Certyfikat Faktor Long Gas Oil Future Ze skutkiem na dzień 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Centrobank AG przeniósł swoją działalność w zakresie certyfikatów na Raiffeisen Bank International AG, w tym (i) wszelkie powiązane prawa i obowiązki oraz (ii) pozycję prawną jako emitenta (a) istniejących papierów wartościowych, tj. pozostających w obrocie papierów wartościowych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz (b) nowych papierów wartościowych, które zostaną wyemitowane. W związku z tym od dnia 1 grudnia 2022 r. Raiffeisen Bank International AG jest emitentem i dłużnikiem z tytułu papierów wartościowych, o których mowa na niniejszej stronie internetowej (w tym wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przed tą datą). Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla (i) obecnych inwestorów oraz (ii) inwestorów zamierzających obracać papierami wartościowymi bezpośrednio w systemie obrotu osób trzecich. Informacje te nie stanowią rekomendacji ani oferty kupna, ani zaproszenia do złożenia odpowiedniej oferty w odniesieniu do tychże papierów wartościowych.

KupnoPLN 3,680
22.09.2023 18:00:01.247 UTC
SprzedażPLN 3,790
22.09.2023 18:00:01.247 UTC
Zmiana-0,42 (-10,22 %)
22.09.2023 18:00:01.247 UTC
Cena instr. baz. (indykatywna) 980,47 (-0,16 %)
22.09.2023 20:00:17.000 UTC
Poziom OchronyUSD 876,09 Dźwignia faktora6,00

Nazwa
Certyfikat Faktor Gas Oil Future
ISIN / WKN
AT0000A2JQG0 / RC0ZMP
Nazwa skrócona GPW
RCFL6GASO1
Instr. bazowy
Cena instr. baz. (indykatywna)
USD 980,47 (-0,16 %)
22.09.2023 20:00:17.000
Dźwignia faktora
6,00
Próg
13,00 %
Poziom Typu Faktor
USD 839,16
Poziom Ochrony
USD 876,09
Nominał
1 sztuka
Mnożnik
0,00651
Waluta produktu
PLN
Notowanie
Warszawa
Informacje dotyczące terminu

Dzień pierwszej wyceny
15.09.2020
Data emisji
16.09.2020
Data końcowej wyceny
-
Dzień wykupu
open-end

Klasyfikacja produktu
produkt z dźwignią, bez knock outu
Rodzaj waloru (Nr. Eusipa)
Certyfikat Faktor (2300)
Certyfikat Faktor Typ
Faktor Long
Instr. bazowy
Kraj/region instrumentu bazowego
Surowiec
Oczekiwania rynkowe
wzrostowy
cena emisyjna
10,00 PLN
Spread zhomogenizowany
16,91
Spread (w %)
2,99 %
Waluta instrumentu bazowego
USD
Sposób rozliczenia
rozliczenie gotówkowe
Zasady opodatkowania
Podatek od zysków kapitałowych / Brak podatku EU od dochodów kapitałowych
Informacje dodatkowe

Certyfikaty faktorowe umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu bazowego. Certyfikaty charakteryzują się stałym poziomem dźwigni przy jednoczesnym braku knock-outu jak również bez ograniczenia horyzontu czasowego. Certyfikaty faktorowe typu long dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynkach znajdujących się w trendzie wzrostowym.

Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy (future) na surowiec (problematyka rolowania), może dojść do odchyleń.

GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com