Certyfikaty ekspresowe na koszyk spółek "KGHM" i "PKN Orlen"

Certyfikaty ekspresowe na koszyk spółek "KGHM" i "PKN Orlen"

Subskrypcja Certyfikatów w dniach 13.03.2024 - 27.03.2024r.

Reklama

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 13.03.2024 - 27.03.2024 r. za pośrednictwem placówek POK IPOPEMA Securities S.A. telefonicznie oraz internetowo, można składać zapisy na Certyfikaty ekspresowe, których instrumentem bazowym są akcje spółek KGHM Polska Miedź S.A. i Orlen S.A.. Inwestycja daje możliwość osiągnięcia zysku w wysokości 6,5% i jej zakończenia już po pierwszych 6 miesiącach pod warunkiem, że 03.10.2024 notowania akcji obu spółek nie będą poniżej wartości z Dnia Początkowej Wyceny tj. 28.03.2024. W przypadku braku wcześniejszego zakończenia, okres inwestycji wydłuża się o kolejne 6 miesięcy – inwestycja trwa maksymalnie do 3 lat, a potencjalny zysk zwiększa się  o kolejne 6,5% - maksymalnie do 39%.

 

Data wyceny

Poziom Instrumentu Bazowego - warunek wcześniejszego wykupu

Kwota wcześniejszego wykupu

Data wcześniejszego wykupu

1

03.10.2024

≥ 100% kursu początkowego

1.065 zł

08.10.2024

2

03.04.2025

≥ 100% kursu początkowego

1.130 zł

08.04.2025

3

02.10.2025

≥ 100% kursu początkowego

1.195 zł

07.10.2025

4

02.04.2026

≥ 100% kursu początkowego

1.260 zł

08.04.2026

5

01.10.2026

≥ 100% kursu początkowego

1.325 zł

06.10.2026

6

01.04.2027

≥ 70% kursu początkowego

1.390 zł

06.04.2027

 

W przypadku, gdy w Ostatecznej dacie wyceny, kurs przynajmniej jednej spółki będzie równy lub poniżej Poziomu bariery, wykup certyfikatu nastąpi w stosunku 1:1 zgodnie z bieżącym notowaniem instrumentu bazowego- notowaniem spółki której wynik jest gorszy (worst-of).

Inwestor przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z Warunkami Końcowymi nr 50378 .z dnia 8.03.2024r. oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestora (KID) znajdującymi się na stronie produktu.
 

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:
 
 • Instrument Bazowy: akcje spółek KGHM Polska Miedź S.A. i Orlen S.A.
 • Potencjalny zysk: 6,5% już po pierwszych 6 miesiącach inwestycji, maksymalnie do 39% za cały okres inwestycji
 • Bariera: 70% Początkowej ceny referencyjnej, tj. kursu zamknięcia Instrumentu Bazowego w Początkowej dacie wyceny
 • Ochrona kapitału w Dniu Wykupu: brak
 • Okres inwestycji:  do 3 lat
 • Wartość Nominalna: 1.000  zł
 • Zapisy: 13.03.2024 - 27.03.2024
 • Początkowa Data Wyceny: 28.03.2024
 • Ostateczna Data Wyceny: 01.04.2027
 • Termin zapadalności: 06.04.2027
 • Notowania: Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na GPW
 • ISIN: AT0000A3BBB8
 • Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty: IPOPEMA Securities S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +431 71707 5454

Zespół Raiffeisen Certificates

 

 

 

Przykładowe produkty:
 • Nazwa: KGH PKN Express PLN
 • ISIN: AT0000A3BBB8
 • Dzień pierwszej wyceny: 28.03.2024
 • Czas trwania: min. 0,5 lat, max. 3 lata
 • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.