Nowe emisje Certyfikatów Faktorowych

Reklama

Nowe emisje Certyfikatów Faktorowych

23 nowych Certyfikatów Faktor dostępnych na GPW od 15 listopada br.

Reklama

Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktorowe typu "open-end", których instrumentem bazowym są surowce:

Lp.
 ISIN 
Nazwa skrócona
Instrument bazowy
long / short
1AT0000A38FD8RBIFL2LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
2AT0000A38FE6RBIFL3LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
3AT0000A38FF3RBIFL4LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
4AT0000A38FG1RBIFL5LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
5AT0000A38FH9RBIFL6LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
6AT0000A38FJ5RBIFL7LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
7AT0000A38FK3RBIFL8LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
8AT0000A38FL1RBIFL9LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
9AT0000A38FM9RBIFL10LIGHLight Sweet Crude Oil Futurelong
10AT0000A38FN7RBIFL8OIL3Brent Crude Oil Future long
11AT0000A38FP2RBIFS8OIL2Brent Crude Oil Future short
12AT0000A38FQ0RBIFL8NAG3Natural Gas Futurelong
13AT0000A38FR8RBIFL9NAG3Natural Gas Futurelong
14AT0000A38FS6RBIFL10NAG3Natural Gas Futurelong
15AT0000A38FT4RBIFS8NAG3Natural Gas Futureshort
16AT0000A38FU2RBIFS9NAG3Natural Gas Futureshort
17AT0000A38FV0RBIFS10NAG3Natural Gas Futureshort
18AT0000A38FW8RBIFL7PLAT2Platinum Futurelong
19AT0000A38FX6RBIFL8PLAT2Platinum Futurelong
20AT0000A38FY4RBIFL9PLAT2Platinum Futurelong
21AT0000A38FZ1RBIFS7PLAT2Platinum Futureshort
22AT0000A38G01RBIFS8PLAT2Platinum Futureshort
23AT0000A38G19RBIFS9PLAT2Platinum Futureshort


Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :

Przykładowe produkty:
  • Nazwa: Long Light Sweet Crude Oil Future
  • ISIN: AT0000A38FD8
  • Dzień pierwszej wyceny: 26.10.2023
  • Czas trwania: 0 lat
    (Data zapadalności: -)
  • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.