Nowe emisje Certyfikatów Turbo

Nowe emisje Certyfikatów Turbo

34 nowe serie Certyfikatów Turbo dostępne na GPW od 15 listopada br.

Reklama

Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje spółek oraz indeksy:

Lp.
 ISIN 
Nazwa skrócona
Instrument bazowy
long / short
1AT0000A38D61RBITSDAX19DAX® (TR) EURshort
2AT0000A38D79RBITSDAX20DAX® (TR) EURshort
3AT0000A38D87RBITSDAX21DAX® (TR) EURshort
4AT0000A38D95RBITSDAX22DAX® (TR) EURshort
5AT0000A38DA9RBITSDAX23DAX® (TR) EURshort
6AT0000A38EH2RBITSDBK6Deutsche Bank AGshort
7AT0000A38EJ8RBITSIFXG5Infineon Technologies AGshort
8AT0000A38EK6RBITSIFXG6Infineon Technologies AGshort
9AT0000A38EL4RBITSIFXG7Infineon Technologies AGshort
10AT0000A38EM2RBITSIFXG8Infineon Technologies AGshort
11AT0000A38EN0RBITSIFXG9Infineon Technologies AGshort
12AT0000A38EP5RBITSDAI5Mercedes-Benz Group AGshort
13AT0000A38EQ3RBITSDAI6Mercedes-Benz Group AGshort
14AT0000A38ER1RBITSDAI7Mercedes-Benz Group AGshort
15AT0000A38ES9RBITSP9115Dr Ing hc F Porsche AGshort
16AT0000A38ET7RBITSP9116Dr Ing hc F Porsche AGshort
17AT0000A38EU5RBITSP9117Dr Ing hc F Porsche AGshort
18AT0000A38EV3RBITSP9118Dr Ing hc F Porsche AGshort
19AT0000A38EW1RBITSP9119Dr Ing hc F Porsche AGshort
20AT0000A38EY7RBITSRWE6RWE AG Stämmeshort
21AT0000A38EZ4RBITSRWE7RWE AG Stämmeshort
22AT0000A38F02RBITSSAP5SAP SEshort
23AT0000A38F10RBITSSAP6SAP SEshort
24AT0000A38F28RBITSSDF5K&S AGshort
25AT0000A38F36RBITSSDF6K&S AGshort
26AT0000A38F44RBITSSIE5Siemens AGshort
27AT0000A38F51RBITSSIE6Siemens AGshort
28AT0000A38F69RBITSSIE7Siemens AGshort
29AT0000A38F77RBITSSIE8Siemens AGshort
30AT0000A38F85RBITSSIE9Siemens AGshort
31AT0000A38F93RBITSVOWP5Volkswagen AG Vorzügeshort
32AT0000A38FA4RBITSVOWP6Volkswagen AG Vorzügeshort
33AT0000A38FB2RBITSVOWP7Volkswagen AG Vorzügeshort
34AT0000A38FC0RBITSVOWP8Volkswagen AG Vorzügeshort


Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.

Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :

Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Short DAX® (TR) EUR
 • ISIN: AT0000A38D61
 • Dzień pierwszej wyceny: 26.10.2023
 • Czas trwania: 0 lat
  (Dzień wykupu: -)
 • Notowanie: Warszawa
Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Short DAX® (TR) EUR
 • ISIN: AT0000A38D79
 • Dzień pierwszej wyceny: 26.10.2023
 • Czas trwania: 0 lat
  (Dzień wykupu: -)
 • Notowanie: Warszawa
Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Short DAX® (TR) EUR
 • ISIN: AT0000A38D87
 • Dzień pierwszej wyceny: 26.10.2023
 • Czas trwania: 0 lat
  (Dzień wykupu: -)
 • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.