Komunikat w sprawie Certyfikatów Twin Win Safe

Komunikat w sprawie Certyfikatów Twin Win Safe

Subskrypcja Certyfikatów z ochroną kapitału Twin Win Safe - AT0000A38HV6

Reklama

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 15.11 – 23.11.2023 r. w Punktach Obsługi Klienta  Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, można składać zapisy na Certyfikaty z ochroną kapitału Twin Win Safe (AT0000A38HV6).

W dniu pierwszej wyceny ustalane są: kurs początkowy (kurs zamknięcia kontraktu na ropę), poziom bariery tj. 60% kursu początkowego oraz poziom CAP, tj 115% kursu początkowego.

W trakcie życia produktu, cena kontraktu na ropę jest w sposób ciągły porównywana z poziomem bariery: tak długo jak w trakcie życia produktu notowania kontraktu nie spadną o 40% lub więcej w odniesieniu  do ceny  początkowej, mechanizm Twin Win jest aktywny i w dniu wykupu Inwestor otrzyma 1% zysku za  każdy 1% wzrostu lub spadku notowań kontraktu na ropę.

Jeżeli w trakcie  życia produktu bariera zostanie naruszona, wówczas w dniu wykupu obowiązuje ochrona kapitału (w scenariuszu gdy kontrakt notowany jest poniżej kursu początkowego), a jeżeli ropa notuje powyżej kursu początkowego, wówczas inwestor partycypuje 1:1 we wzroście notowań do poziomu CAP (limitu górnego)- 115% wartości instrumentu bazowego z początkowej daty wyceny.

Inwestor przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z Warunkami Końcowymi nr 48879  z dnia 09.11.2023 r. oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestora (KID) znajdującymi się na stronie produktu.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:
 • Instrument Bazowy: Brent Crude Future January 24
 • Potencjalny zysk: Jeżeli kontrakt na ropę notuje wzrost, Inwestor partycypuje 1:1 we wzroście notowań do wysokości CAP (limitu górnego), tj 115% wartości początkowej.

Jeżeli kontrakt na ropę notuje spadek i bariera nigdy nie została naruszona, każdy 1% straty jest zamieniany na 1% zysku. W przypadku naruszenia poziomu bariery, mechanizm zarabiania na spadkach przestaje obowiązywać, a kapitał inwestora podlega 100% ochronie kapitału (gdy kurs ropy znajduje sie poniżej wartości początkowej).

 • Bariera dolna: 60% wartości instrumentu bazowego z początkowej daty wyceny
 • Obserwacja bariery: ciągła
 • CAP (limit górny): 115% wartości instrumentu bazowego z początkowej daty wyceny
 • Ochrona kapitału w Dniu Wykupu: 100% kwoty referencyjnej certyfikatu
 • Okres inwestycji:  2 lata
 • Wartość Nominalna: 1.000 PLN
 • Zapisy: 15.11.2023 – 23.11.2023
 • Początkowa Data Wyceny: 24.11.2023
 • Ostateczna Data Wyceny: 24.11.2025
 • Data Wykupu: 27.11.2025
 • Notowania: Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • ISIN: AT0000A38HV6
 • Podmiot przymujący zapisy i wpłaty: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 578 56 33

Zespół Raiffeisen Certificates

 

 

 

Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Twin Win Safe
 • ISIN: AT0000A38HV6
 • Dzień pierwszej wyceny: 24.11.2023
 • Czas trwania: 2 lata
  (Dzień wykupu: 27.11.2025)
 • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.