Certificates in subscription

 

Get to know our latest certificates!

The addition of certificates to the portfolio makes sense in many market situations. Our latest investment products are:

Capital Protection Certificates

AT0000A36WL0 – in subscription until Oct 18, 2023
With the Dividend Stocks Winner 121% III investors participate at 100% in the performance of the STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index at the end of the term (October 2029) up to maximum of +40% in comparison to the starting value. In case of a negative index performance of less than +21% the capital protection of 121% applies at the end of the ...
More info
AT0000A36WK2 Sustainable certificate – in subscription until Oct 18, 2023
The certificate MSCI World Climate Change Bond 112% V has two redemption scenarios: 1) Redemption at 136% if the underlying MSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement index is at/above 100% of the starting value at the end of the term (October 2029); 2) 112% Capital protection if the index is below 100% of the starting value at the end of the ...
More info

Bonus Certificates

AT0000A36XC7 – in subscription until Oct 16, 2023
The certificate 5.1% Europe/USA Bonus&Safety enables investors to obtain a fixed interest rate of 5.1% annually. Redemption is effected at 100% at the end of the term (October 2026) provided that the EURO STOXX 50® index and the S&P 500® index always quote above the barrier of 39% of their respective starting value during the observation period. If the ...
More info
AT0000A36XB9 – in subscription until Oct 16, 2023
The certificate 5.7% Europe/USA Bonus&Safety enables investors to obtain a fixed interest rate of 5.7% annually. Redemption is effected at 100% at the end of the term (October 2026) provided that the EURO STOXX 50® index and the S&P 500® index always quote above the barrier of 49% of their respective starting value during the observation period. If the ...
More info
AT0000A36XE3 – in subscription until Oct 18, 2023
With the certificate Europe Inflation Bonus&Safety 27 investors receive an annual interest rate consisting of two components: 2.25% fixed interest rate plus the euro area inflation rate. The nominal amount is repaid at 100% if the EURO STOXX 50® index always quotes above the barrier of 49% of its starting value during the term. In the event of a barrier ...
More info
AT0000A36XF0 – in subscription until Oct 18, 2023
With the certificate Europe Inflation Bonus&Safety 28 investors obtain the euro area inflation rate during the first 3 years of the term. From the 4th year onwards, the fixed interest rate of 9.25% p.a. is paid out annually. At the end of term redemption is effected at 100% provided that the EURO STOXX 50® index always quotes above the barrier of 49% of its ...
More info

Express Certificates

AT0000A36XA1 Sustainable certificate – in subscription until Oct 17, 2023
The certificate Infineon Express 3 offers an annual opportunity for early redemption, enabling investors to obtain a yield of 9.4% per year if the share of Infineon Technologies AG quotes on one of the annual valuation days at or above the annually declining termination level. If the share quotes below the starting value, the term extends by another year - up ...
More info
AT0000A36X10 – in subscription until Oct 17, 2023
The certificate Mercedes-Benz Express 7 offers an annual opportunity for early redemption, enabling investors to obtain a yield of 9% per year if the share of Mercedes-Benz AG quotes on one of the annual valuation days at or above the annually declining termination level. If the share quotes below the starting value, the term extends by another year - up to a ...
More info
AT0000A36X02 Sustainable certificate – in subscription until Oct 17, 2023
The certificate NVIDIA Express offers an annual opportunity for early redemption, enabling investors to obtain a yield of 12.5% per year if the share of NVIDIA Corporation quotes on one of the annual valuation days at or above the annually declining termination level. If the share quotes below the starting value, the term extends by another year - up to a ...
More info

Reverse Convertible Bonds

AT0000A36WR7 – in subscription until Oct 11, 2023
The 8.3% US-Technology Plus Reverse Convertible Bond is redeemed at 100% of the nominal value at the maturity date (October 2025), provided that the closing price of each of the two underlying shares (Alphabet, Amazon & Microsoft) quotes above the barrier of 60% of the respective strike at the end of the term (observation only at the final valuation date). The ...
More info
CONTACT
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem www.raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/.