Certificates in subscription

 

Get to know our latest certificates!

The addition of certificates to the portfolio makes sense in many market situations. Our latest investment products are:

Capital Protection Certificates

AT0000A38J24 – in subscription until Dec 22, 2023
The certificate Dividend Stocks Winner 121% V offers you a redemption of at least 121% at the end of term (capital protection). In addition, you have the chance of a higher redemption if the underlying rises strongly. The maximum redemption is 140%. Details on the STOXX® Global Select Dividend 100 Price EUR Index as well as the current list ...
More info
AT0000A38H26 – in subscription until Dec 22, 2023
The Inflation Bond offers you a fixed interest rate of 4.5% for the 1st year of the term. In the subsequent years, the annual interest rate is made up of the inflation rate plus a premium of 0.5%. Redemption after the 4th year is at 100%.
More info
AT0000A38HZ7 Sustainable certificate – in subscription until Dec 22, 2023
For this certificate Climate Change Bond 111% there are 2 possible redemption options, depending on the price of the underlying at the end of the term: 1. underlying at or above the starting value: redemption of 136% 2. underlying below the starting value: 111% capital protection at maturity The index methodology (PDF) as well as further details on the index ...
More info
AT0000A38GY2 – in subscription until Dec 15, 2023
With the USD Meta Winner investors participate at 100% in the performance of the Meta share at the end of the term (December 2028) up to maximum of +80% in comparison to the starting value. In case of a negative index performance the capital protection of 100% applies at the end of the term.
More info
AT0000A38GZ9 Sustainable certificate – in subscription until Dec 15, 2023
With the USD Nvidia Winner investors participate at 100% in the performance of the Nvidia share at the end of the term (December 2028) up to maximum of +90% in comparison to the starting value. In case of a negative index performance the capital protection of 100% applies at the end of the term. This certificates complies with the sustainability ...
More info

Bonus Certificates

AT0000A38J65 – in subscription until Dec 22, 2023
The certificate 5% Europe/USA Bonus&Safety offers you an annual fixed interest rate of 5%. At the end of the term, redemption is effected at 100% provided that both underlyings always quoted above the barrier of 39% of their respective starting value during the term. In the event of a barrier violation during the term by at least one of the underlyings, ...
More info
AT0000A38J73 – in subscription until Dec 22, 2023
The certificate 5.6% Europe/USA Bonus&Safety offers you an annual fixed interest rate of 5.6%. At the end of the term, redemption is effected at 100% provided that both underlyings always quoted above the barrier of 49% of their respective starting value during the term. In the event of a barrier violation during the term by at least one of the underlyings, ...
More info
AT0000A38J57 – in subscription until Dec 22, 2023
The certificate Europe Inflation Bonus&Safety 30 offers you an annual interest rate based on the inflation rate plus a premium of 2.25%. Redemption at the end of the term is 100%, provided the underlying always quoted above the barrier of 49% during the term. If the barrier is violated, you are exposed to the market risk on a one-to-one basis and a significant ...
More info

Express Certificates

AT0000A38H42 Sustainable certificate – in subscription until Dec 11, 2023
The Verbund Express certificate provides the opportunity for early redemption each year and enables investors to obtain a profit of 10% per year if the price of the Verbund share quotes at or above the termination level. In case the share price quotes below the respective termination level, the term will be extended by another year - up to a maximum of 5 ...
More info

Reverse Convertible Bonds

AT0000A38H34 – in subscription until Dec 11, 2023
The 10% Austria Plus Reverse Convertible Bond 4 is redeemed at 100% of the nominal value at the maturity date (December 2025), provided that the closing price of each of the two underlying shares (Erste Group Bank AG, OMV AG, voestalpine AG) quotes above the barrier of 60% of the respective strike at the end of the term (observation only at the final valuation ...
More info
CONTACT
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.