Nowe emisje certyfikatów partycypacyjnych typu Tracker (long) oraz certyfikatów Faktor z dźwignią 1 short na surowce

Nowe emisje certyfikatów partycypacyjnych typu Tracker (long) oraz certyfikatów Faktor z dźwignią 1 short na surowce

5 nowych serii certyfikatów partycypacyjnych Tracker long oraz 8 certyfikatów Faktor z dżwignią 1 short na surowce, dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Reklama

Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe certyfikaty partycypacyjne Tracker long,  których instrumentem bazowym są kontrakty terminowe na następujące surowce:

    
Lp. ISIN Nazwa skróconaInstrument bazowyLong / Short
1AT0000A36BH2RBITROILBrent Crude Oil Future long
2AT0000A36BJ8RBITRNAGNatural Gas Futurelong
3AT0000A36BK6RBITRPALLPalladium Futurelong
4AT0000A36BL4RBITRPLATPlatinum Futurelong
5AT0000A36BM2RBITRRBOBGasoline (RBOB) Futurelong


Produkt w chwili emisji nie ma określonego terminu zakończenia (open–end). Instrumentem bazowym produktu są kontrakty terminowe, co za tym idzie zastosowany został mechanizm zamiany kontraktów (mechanizm rolowania) przed terminem wygaśnięcia danej serii. Należy pamiętać, że produkt jest wyceniany w PLN, podczas gdy instrument bazowy w USD, tak więc wahania kursu walutowego mogą mieć wpływ na wartość certyfikatu.

Ponadto, na GPW w Warszawie pojawiły się również certyfikaty Faktor short z dźwignią 1, których instrumentem bazowym są kontrakty terminowe na następujące surowce:

    
Lp. ISIN Nazwa skróconaInstrument bazowyLong / Short
1AT0000A36AZ6RBIFS1GOLDGold Futureshort
2AT0000A36B08RBIFS1OILBrent Crude Oil Future short
3AT0000A36B16RBIFS1GASOGas Oil Futureshort
4AT0000A36B24RBIFS1NAGNatural Gas Futureshort
5AT0000A36B32RBIFS1PALLPalladium Futureshort
6AT0000A36B40RBIFS1PLATPlatinum Futureshort
7AT0000A36B57RBIFS1RBOBGasoline (RBOB) Futureshort
8AT0000A36B65RBIFS1SILVESilver Futureshort

 

Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :

Przykładowe produkty:
  • Nazwa: Long Brent Crude Oil Future
  • ISIN: AT0000A36BH2
  • Dzień pierwszej wyceny: 12.07.2023
  • Czas trwania: 0 lat
    (Dzień wykupu: -)
  • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem www.raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/.