Bonusový certifikát 3,15 % Europa/Global Bonus&Sicherheit

Odkup98,89 %
27.01.2023 18:59:59.969 UTC
Nákup100,39 %
27.01.2023 18:59:59.969 UTC
Zmena+0,15 (+0,15 %)
27.01.2023 18:59:59.969 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Bariéra / Vzdial. %43,38 % Kupón v % p.a.3,15 % Maximálny zisk p.a.4,73 %

Názov
3,15 % Europa/Global Bonus&Sicherheit
ISIN / WKN
AT0000A279L9 / RC0T4V
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
5,89 %
Maximálny zisk p.a.
4,73 %
Fixná úroková sadzba ročne
3,15 %
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
EUR 100,00
Bariéra
EUR 49,00
Vzdialenosť od bariéry
43,38 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
100,00 %
Maximálna suma
100,00 %
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Vyplatený kupón
3,15 % (EUR 31,50) dňa 07.05.2020
3,15 % (EUR 31,50) dňa 07.05.2021
3,15 % (EUR 31,50) dňa 09.05.2022
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
07.05.2019
Dátum emisie
08.05.2019
Finálny deň ocenenia
02.05.2024
Deň splatnosti
07.05.2024

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s kupónom
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 100,00
Cap
EUR 100,00
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
1,50
Spread (v %)
1,52 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Počas splatnosti certifikátu získajú investori fixné úrokové platby. V prípade, že počas splatnosti certifikátu sa podkladové aktívum vždy nachádza nad bariérov, certifikát je splatený na nominálnej hodnote.

V prípade, že počas splatnosti certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Suma splatenia je obmedzená do výšky nominálnej hodnoty.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com