Všetko to závisí od podkladového aktíva


Pri klasifikácií našich certifikátov sa riadime prísnymi a jasnými kritériami. O tom či je certifikát podľa tohto súboru pravidiel trvalo udržateľný alebo nie, sa rozhoduje prostredníctvom vylučovacej metódy. Základnými faktormi sú:

 

true

 Podkladové aktívum – Je index alebo akcia(e) udržateľná/ý?

 Typ produktu – Je certifikát investičný produkt? (V zmysle klasifikácie Zertifikate Forum Austria)?

To znamená, že iba investičné produkty s trvalo udržateľným podkladovým aktívom sa považujú za enviromentálne a sociálne kompatibilné s ESG kritériami (Environment, Social, Governance). Napríklad, pri podkladových indexoch, spolupracujeme s renomovanou spoločnosťou MSCI. Pri výbere individuálnych akcií, sa spoliehame na analýzu ESG od Raiffeisen Research.  Spoločnosti alebo krajiny, vyrábajúce isté produkty, ktoré nespĺňajú určité sociálne, ekologické či politické kritéria, alebo porušujú medzinárodné normy a štandardy, sú z investičného súboru vylúčené. Okrem toho sa uplatňuje udržateľný kódex od Zertifikate Forum Austria.

Štandard udržateľnosti Raiffeisen Certifikátov v PDF:

Zhrnutie našich štadardov udržateľnosti môžete nájsť v našej informačnej brožúre.

 

Kódex udržateľnosti
Certifikačného fóra Rakúsko (ZFA):

Na úrovni rakúskeho sektoru sa štyria eminenti reprezentovaní ZFA taktiež zhodli na jednotných produktových a transparentných štandardoch v súlade s kritériami pre udržateľné investície s certifikátmi. Bližšie informácie na www.zertifikateforum.at.

Trvalo udržateľné indexy


Investičné produkty s trvalo udržateľnými indexmi plne zohľadňujú vylučovacie kritéria udržateľného štandardu pre Raiffeisen certifikáty, vrátane hlavných nepriaznivých vplyvov (Principal Adverse Impacts (PAIs). Bližšie informácie nájdete vinformačnej brožúre (PDF) alebo v časti Kritériá, Princípy, Zásady, Hodnotenia.

 

Pre udržateľné certifikáty Raiffeisen sa používajú tieto indexy udržateľnosti:

Región
Index
viac informácií
Investičné produkty
celosvetovoMSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Certifikáty →
EurópaMSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Certifikáty →
Severná AmerikaMSCI® North America Top ESG Select 4.5% Decrement Certifikáty →
Rozvíjajúce sa trhyMSCI® Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Certifikáty →
celosvetovoMSCI® World Climate Change Top ESG Select 4.5% DecrementSprievodca indexomCertifikáty →
NemeckoDAX® 50 ESG (PR) EUR→ Sprievodca indexomCertifikáty →

Prečo sa ako eminent zameriavame na trvalú udržateľnosť

Raiffeisen, ako priekopník v oblasti štrukturovaných produktov, včas rozpoznala trend udržateľných finančných produktov a hrala dôležitú úlohu pri jeho formovaní. Už v roku 2005, Raiffeisen vydala indexové certifikáty s ohľadom na udržateľnosť a v 2014 spustila špeciálnu sériu certifikátov, aby investori mohli jednoducho a so zaistením istiny investovať do témy udržateľnosti. Dopyt po trvalo udržateľných Raiffeisen certifikátoch odvtedy rapídne rastie. Objem investovaný do certifikátov sa od roku 2018 zvýšil viac ako štvornásobne.

 

Rakúske enviromentálne označenie pre Raiffeisen Certifikáty

V apríli 2022 udelila spolková ministerka Eleonore Gewesslerová spoločnosti Raiffeisen (predtým Raiffeisen Centrobank AG) rakúsku environmentálnu značku. Rakúska enviromentálna značka vystupuje ako vysoko dôveryhodný a kvalitný ukazovateľ eticky orientovaných projektov a spoločností vo finančnom sektore, ktoré vytvárajú zisk v rámci udržateľných investícií. Tlačová správa →

 


 

PRÁVNE UPOZORNENIE

Udržateľné certifikáty Raiffeisen zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti (PAI) podľa čl. 2 č. 7 písm. c) smernice MiFID II-DVO, (EÚ) 2021/1253. Nie sú však finančnými produktmi v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088. Ide o reklamu, ktorá nepredstavuje investičné poradenstvo, ponuku, odporúčanie ani výzvu na predloženie ponuky. Komplexné informácie o finančnom nástroji a jeho možnostiach a rizikách - pozri schválený (základný) prospekt (vrátane všetkých dodatkov), zverejnený na stránke raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Ďalšie informácie aj v základnom informačnom liste a v časti "Informácie pre zákazníkov a regulačné záležitosti" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Schválenie prospektu sa nemá chápať ako schválenie tohto finančného nástroja zo strany orgánu (FMA). Chystáte sa nadobudnúť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročný na pochopenie. Pred prijatím investičného rozhodnutia vám odporúčame prečítať si prospekt. Pri kúpe finančného nástroja nesie investor úverové riziko Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certifikát podlieha osobitným predpisom, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv už v prípade pravdepodobného zlyhania RBI (napr. pozastavenie výplaty úrokov) - pozri raiffeisenzertifikate.at/basag.