Tools & Services - Nástroje

Aktivujte si bezplatné zasielanie SMS/e-mailov správ pri prekročení definovanej hodnoty zvoleného titulu. Služba je dostupná pre všetky zobrazené tituly vrátane indexov, warrantov a certifikátov. Uvedenie vášho mobilného čísla/e-mailovej adresy je povinné.

Registrovať

Služba Môj Watchlist umožňuje vytvorenie osobného prehľadu CP. Na požiadanie je možné si nechat posielať watchlist denne a zdarma emailom.

Vlastnosti:

 • Neobmedzený počet watchlistov
 • Každý watchlist možno ľubovoľne pomenovať
 • Neobmedzený počet CP v každom watchliste
 • Automatická aktualizácia watchlistu (cenami v reálnom alebo takmer reálnom čase, v závislosti na konkrétnom titule)
 • Voľne nastaviteľný čas odoslania, bezplatne, e-mailom.

Vaša e-mailová adresa je povinná používať túto službu.

Registrovať

Moje Virtuálne Portfólio umožňuje modelovať vlastné portfólio a sledovať jeho výkonnosť. Tento nástroj umožňuje oceňovanie takmer v reálnom čase, či už reálnych alebo "virtuálnych" CP. Vaša e-mailová adresa je povinná používať túto službu.

Vlastnosti:

 • Neobmedzený počet portfólií
 • Multimenové účty
 • Stav hotovosti
 • Nákup & predaj CP
 • Oceňovanie takmer v reálnom čase
 • Automatická konverzia meny
 • Správa poplatkov
 • História obchodovania
 • Grafy
 • Voľne nastaviteľný čas odoslania, bezplatne, e-mailom.

Registrovať

KONTAKTNÍ PARTNERI
Raiffeisen Certificates Support
E: website(at)rbinternational.com