Jednoduché investovanie s certifikátmi!

 

Certifikátý sú pre investorov zaujímavé cenné papiere ...

  • pretože burzy a trhy môžu rásť, klesať alebo ostať nezmenené a my máme pre vás certifikáty pre každý vývoj cien.
     

  • pretože si môžete vybrať pomer rizika a výnosu, ktorý vám vyhovuje.
     

  • pretože pri certifikátoch viete hneď od začiatku, čo je rozhodujúce pre výšku vašej výplaty.
     

  • pretože môžete investovať aj malé sumy a zostať flexibilný – nákup alebo predaj je možný kedykoľvek.

 

REKLAMA - poskytujeme informácie o certifikátoch Raiffeisen


Všetky certifikáty podliehajú trhovému riziku, riziku emitenta a riziku bail-in. Investície do certifikátov sú spojené s rizikami až do výšky kapitálových strát.

 

Jednoduchšie, než sa zdá

Certifikáty fungujú spôsobom, ktorý je pochopiteľný a zreteľný.
Zhrnutie kľúčových faktov:

Certifikáty sú dlhopisy. Skladajú sa z jedného alebo viac podkladových aktív (napríklad akcie alebo akciové indexy). Výplatný profil je vždy jasný a transparentný. V závislosti od typu certifikátu môžete dosiahnuť výnos aj pri nezmenených alebo dokonca klesajúcich cenách. Jasné kritéria, ako je napríklad vývoj podkladového aktíva, stanovujú koľko peňazí obdržíte naspäť.

Ak chcete získať viac informácií o certifikátoch, navštívte sekciu Vedomostí →

Hodnota cenných papierov môže rásť, klesať alebo ostať nezmenená. Naša ponuka produktov zahŕňa certifikáty, ktoré sú vhodné pre každý vývoj cien. So zaistenými certifikátmi alebo ochrannou bariérou môžete výrazne znížiť riziko investície. Okrem toho viete investovať do témy, ktorá vám je blízka. Napríklad podkladovým aktívom certifikátu môže byť oblasť environmentálnej ochrany.

Viac informácií o certifikátoch nájdete na adrese Vedomostí →

Investovať do certifikátov môže každý. Certifikáty totiž pokrývajú rôzne potreby. Máte radi bezpečnosť? Potom sú pre vás vhodné zaistené certifikáty. Ak nie sú vaše požiadavky na zabezpečenie také vysoké, môžu byť vhodné expresné a bonusové certifikáty. Ak radi riskujete, môžete pobrobnejšie preskúmať pákové produkty.

 

Certifikáty tvorí jedno alebo viac podkladových aktív. Tvoria ich napríklad akcie, indexy alebo komodity. Cena tohto podkladového aktíva môže ostať nezmenená, rásť alebo klesať. Podľa vývoju podkladového aktíva, je na konci doby splatnosti stanovená vaša výplata. Výplatný profil je vždy jasný a transparentný. Počas doby splatnosti môžete svoj certifikát kedykoľvek predať. Aktuálnu cenu vášho certifikátu kedykoľvek nájdete na našej webovej stránke.

Ak sa chcete hlbšie ponoriť do sveta certifikátov, odporúčame brožúru Certificates Knowledge in a Nutshell →

 

 

 

Na nákup certifikátu potrebujete účet pre cenné papiere. Tento účet môže byť založený buď v Raiffeisen v Rakúsku alebo v inej banke. Nákup môžete jednoducho uskutočniť prostredníctvom svojho bankového poradcu alebo online priamo cez banku. Certifikát môžete kedykoľvek nájsť pomocou jedinečného kódu ISIN (Medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera) alebo názvu produktu a počas obchodných hodín ho flexibilne kúpiť alebo predať.

Na webovej stránke raiffeisenzertifikate.at/sk nájdete aktuálne informácie a kurzy.

 

Všetky druhy cenných papierov predstavujú príležitosti a riziká. Medzi riziká patrí, že vydavateľ vášho certifikátu nebude schopný dodržať svoje platobné záväzky. To sa môže stať kvôli platobnej neschopnosti (riziko emitenta) alebo vládnym nariadeniam ("bail-in"). V týchto prípadoch môže dôjsť k úplnej strate investície. Emitentom certifikátov Raiffeisen je Raiffeisen Bank International AG.

Okrem toho existuje aj trhové riziko. Toto je riziko možných strát, ktoré vznikajú v dôsledku zmien trhových cien určitých podkladových aktív.

 

 

Upisovacie obdobie je časové obdobie, počas ktorého si môžete zabezpečiť cenný papier za pevnú cenu (emisnú cenu) pred začiatkom jeho obchodovania. Trvá približne štyri týždne. Žiadosť o kúpu môžete realizovať priamo alebo online cez banku, kde máte svoj účet pre cenné papiere. Po skončení upisovacieho obdobia (primárny trh) začína doba trvania certifikátu (sekundárny trh). Na sekundárnom trhu môže byť certifikát kúpený alebo predaný za aktuálnu cenu.

Na našej webovej stránke nájdete neustále nové investičné produkty v upisovacom období.

 

Naša ponuka produktov

Je pre vás bezpečnosť pri investovaní dôležitá? Potom máme pre vás investičné produkty so zaistením istiny. Niektoré certifikáty môžu byť riešením aj pre konzervatívnych investorov. Pre orientáciu v investíciach rozdeľujeme ponuku produktov na 3 kategórie: zaistené certifikáty, produkty s čiastočným zabezpečením a pákové produkty.

Ako môžete vidieť: ponuka produktov je naozaj široká. Pomer príležitostí a rizík je vždy v rovnováhe. Výber typu certifikátu je rozhodujúci pre potenciálne riziko straty.

Investičné produkty so zaistením istiny

Zaistené certifikáty predstavujú ideálnu vstupnú bránu do sveta cenných papierov. V skratke: v deň splatnosti môžete úplne chrániť svoj investovaný majetok a stále môžete mať možnosť profitovať z príležitostí na akciovom trhu. Doba splatnosti je zvyčajne vyššia ako u iných certifikátoch a to 5 až 6 rokov. Zobraziť investičné produkty so zaistením istiny →

Investičné produkty bez zaistenia istiny

Patria medzi ne bonusové certifikáty, expresné certifikáty a reverzne konvertibilné dlhopisy. Keďže sú tieto investičné produkty čiastočne zabezpečené, riziko sa znižuje v porovnaní s investovaním do podkladového aktíva - napr. akcie, akciového indexu alebo ETF. Medzi investičné produkty bez zaistenia istiny patria aj indexové a participačné certifikáty, ktoré sledujú podkladové aktívum v pomere jedna k jednej a sú open-ended. Zobraziť investičné produkty bez zaistenia istiny →

Pákové produkty 

Pákové produkty sú vhodné pre investorov s rozsiahlymi skúsenosťami na finančnom trhu. Ak patríte k investorom, ktorí sa neboja riskovať, pri pákových produktoch prídete na svoje. S turbo a faktorovými certifikátmi alebo warrantmi môžete pri malej investícii neúmerne profitovať z cenového kolísania podkladového aktíva. Tu je dôležité spomenúť: zvyšuje sa nielen príležitosť, ale aj riziko. Celková strata investície je možná aj pri malej odchylke vo vývoji cien. Zobraziť pákové produkty →

 

Máte ďalšie otázky? Ak chcete zistiť viac, objavte našu sekciu vedomostí, kde nájdete viac informácií →

Kontakt 💬 Sme vaše kontaktné osoby

Ľahko dostupní a osobne k dispozícií odpovedať na Vaše otázky. Takí sme v Raiffeisen certifikátoch, pretože prikladáme veľký význam tomu, aby sme tu boli pre Vás, keď to potrebujete.

Váš Raiffeisen Certificates tím