Počet nájdených stránok: 172
Premium ESG zaistený certifikát 9

Premium ESG zaistený certifikát 9

Príležitosť získať pri splatnosti 28 % kupón už pri nulovej výkonnosti indexu

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium ESG expresný certifikát 4

Premium ESG expresný certifikát 4

Príležitosť získať atraktívny výnos s možnosťou automatického splatenia od 2. roku trvania

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Ocenenie: Najlepšie „Iniciatívy pre finančné vzdelávanie“ v Rakúsku a východnej Európe

Ocenenie: Najlepšie „Iniciatívy pre finančné vzdelávanie“ v Rakúsku a východnej Európe

Raiffeisen Certificates boduje so svojím vzdelávacím balíkom

Read more
Premium protiinflačný zaistený certifikát

Premium protiinflačný zaistený certifikát

Fixný výnos 9,60 % a 1:1 kompenzácia inflácie nad úroveň fixného výnosu pri splatnosti

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium ESG zaistený certifikát 8

Premium ESG zaistený certifikát 8

Príležitosť získať kupón vo výške 26% (6,5% ročne/5,94% p.a.) už v prípade nulovej výkonnosti podkladového indexu na konci 4 ročnej splatnosti

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
USD Premium ESG zaistený certifikát

USD Premium ESG zaistený certifikát

Príležitosť získať kupón 17% (3,40 % ročne/3,18 % p.a.) alebo 35 % (7,00 % ročne/6,17 % p.a.) so 100% zaistením ku koncu splatnosti

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Príležitosť získať fixný kupón 6 % nominálnej hodnoty v 1. a 2. roku a kupón vo výške medziročnej zmeny inflácie v 3. až 5. roku

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium ESG zaistený certifikát 6

Premium ESG zaistený certifikát 6

Fixný výnos 10% alebo 1:1 participácia na náraste trvalo udržateľných firiem od +10% do +35% spolu so 100% zaistením na konci 5 ročnej splatnosti

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium ESG zaistený certifikát 7

Premium ESG zaistený certifikát 7

Príležitosť získať kupón vo výške 26% (6,5% ročne/5,94% p.a.) už v prípade nulovej výkonnosti podkladového indexu na konci 4 ročnej splatnosti

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more
Premium ESG expresný certifikát 3

Premium ESG expresný certifikát 3

Príležitosť dostať vopred stanovený výnos 7,5% ročne s možnosťou automatického splatenia výnosu a istiny od 2. roku trvania

Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká. Read more