Investujte jednoducho: Tieto certifikáty si môžete predplatiť (kúpiť) pred začiatkom obchodovania.

Upozornenie: Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká.
4,35 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3
AT0000A3DG35 Subscription to 22.07.2024
The certificate 4.35% Europe/USA Bonus&Safety 3 offers you an annual fixed interest rate of 4.35%. At the end of the term, redemption is effected at 100% provided that both underlyings always quoted above the barrier of 39% of their respective starting value during the term. In the event of a barrier violation during the term by at least one of the ...
4,85 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3
AT0000A3DG27 Subscription to 22.07.2024
The certificate 4.85% Europe/USA Bonus&Safety 3 offers you an annual fixed interest rate of 4.85%. At the end of the term, redemption is effected at 100% provided that both underlyings always quoted above the barrier of 49% of their respective starting value during the term. In the event of a barrier violation during the term by at least one of the ...
Europa/USA Bonus&Sicherheit 5
AT0000A3DG43 Subscription to 22.07.2024
Redemption of the nominal value of the certificate Europe/USA Bonus&Safety 5 is effected at 117% provided that the closing price of both underlyings always quotes above the barrier of 49% of their respective starting value during the observation period. In the event of a barrier violation, investors are exposed to full market risk; this means a substantial ...

Máte ďalšie otázky?

Spojte sa s nami

Alebo si pozrite našu sekciu Know-how:

 

Upozornenie
Toto je reklama. Tieto nezáväzné informácie nepredstavujú poradenstvo, odporúčanie, ani výzvu na vykonanie transakcie. Prezentácia má všeobecný charakter, nezohľadňuje osobné okolnosti potenciálnych investorov a preto nemôže nahradiť individuálny investičný a investične orientovaný poradenský a rizikový prehľad. Táto reklama nebola pripravená v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodlieha zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov), ktorý je v súlade s rakúskym zákonom o kapitálovom trhu a bol schválený príslušnými orgánmi (CSSF, FMA), je k dispozícii na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/). Schválenie Základného prospektu by sa nemalo vykladať ako potvrdenie finančného nástroja opísaného v tomto dokumente príslušnými orgánmi. Odporúčame prečítať si prospekt pred prijatím investičného rozhodnutia. Dôležité dodatočné informácie o popisovaných produktov (predovšetkým ich príležitosti a riziká) nájdete na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG na adrese raiffeisencertificates.at/sk/; najmä schválený Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov) nájdete na adrese (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/) a pod “Klientské informácie a regulačné otázky” na adrese raiffeisenzertifikate.at/sk/o-nas/publikacie/klientske-informacie-a-regulacne-otazky/. Orgány dohľadu: Rakúsky úrad pre finančný trh (FMA), Európska centrálna banka (ECB). Tiráž podľa rakúskeho zákona o médiách: Vlastníkom a vydavateľom médií je Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň/Rakúsko.