Investujte jednoducho: Tieto certifikáty si môžete predplatiť (kúpiť) pred začiatkom obchodovania.

Upozornenie: Investovanie do cenných papierov zahŕňa príležitosti a riziká.
NVIDIA Express 2 Sustainable certificate
AT0000A3DTK7 Subscription to 31.07.2024
The certificate NVIDIA Express 2 offers an annual opportunity for early redemption, enabling investors to obtain a yield of 12.5% per year if the share of NVIDIA Corporation quotes on one of the annual valuation days at or above the annually declining termination level. If the share quotes below the starting value, the term extends by another year - up to a ...

Máte ďalšie otázky?

Spojte sa s nami

Alebo si pozrite našu sekciu Know-how:

 

Upozornenie
Toto je reklama. Tieto nezáväzné informácie nepredstavujú poradenstvo, odporúčanie, ani výzvu na vykonanie transakcie. Prezentácia má všeobecný charakter, nezohľadňuje osobné okolnosti potenciálnych investorov a preto nemôže nahradiť individuálny investičný a investične orientovaný poradenský a rizikový prehľad. Táto reklama nebola pripravená v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodlieha zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov), ktorý je v súlade s rakúskym zákonom o kapitálovom trhu a bol schválený príslušnými orgánmi (CSSF, FMA), je k dispozícii na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/). Schválenie Základného prospektu by sa nemalo vykladať ako potvrdenie finančného nástroja opísaného v tomto dokumente príslušnými orgánmi. Odporúčame prečítať si prospekt pred prijatím investičného rozhodnutia. Dôležité dodatočné informácie o popisovaných produktov (predovšetkým ich príležitosti a riziká) nájdete na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG na adrese raiffeisencertificates.at/sk/; najmä schválený Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov) nájdete na adrese (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/) a pod “Klientské informácie a regulačné otázky” na adrese raiffeisenzertifikate.at/sk/o-nas/publikacie/klientske-informacie-a-regulacne-otazky/. Orgány dohľadu: Rakúsky úrad pre finančný trh (FMA), Európska centrálna banka (ECB). Tiráž podľa rakúskeho zákona o médiách: Vlastníkom a vydavateľom médií je Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň/Rakúsko.