Sporenie do certifikátov

Pri sporení s certifikátom sa investor snaží o postupné zhromažďovanie aktív. Pravidelné sumy úspor - od 100 EUR mesačne - sa investujú do certifikátu Raiffeisen zo série Bonus Unlimited. Takto funguje dlhodobá akumulácia kapitálu v malých krokoch!

Certifikát nie je vkladná knižka a nepodlieha poisteniu vkladov. Upozorňujeme na riziko emitenta, ako aj na riziko účasti veriteľa ("bail-in"). Podrobné informácie - v týchto prípadoch môže dôjsť k úplnej strate investovaného kapitálu.

1 až 6 z 6 výsledkov
Iba Bid/Ask, % zmena a posledná aktualizácia UTC sa aktualizujú automaticky. Zvyšok je časovo oneskorený.