Turbo certifikát Short Platinum Future S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 4,170
07.02.2023 18:59:59.679 UTC
NákupEUR 4,190
07.02.2023 18:59:59.679 UTC
Zmena+0,01 (+0,24 %)
07.02.2023 18:59:59.679 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 974,60 (-0,58 %)
07.02.2023 08:00:00.000 UTC
BariéraUSD 1 352,19 Bariéra / Vzdial. %38,74 % Páka2,17

Názov
Turbo certifikát Platinum Future
ISIN / WKN
AT0000A2C673 / RC0WPN
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
USD 974,60 (-0,58 %)
07.02.2023 08:00:00.000
Bariéra
USD 1 352,19
Vzdialenosť od bariéry
USD 377,59
Vzdialenosť od bariéry
38,74 %
Bariéra narušená
nie
Strike
USD 1 422,30
Páka
2,17
Long/ Short
Short
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,01
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
18.12.2019
Dátum emisie
19.12.2019
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Pákové produkty s Knock-out bariérou
Typ CP
Turbo certifikát (2210)
Turbo certifikát Typ
Turbo Short
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
4,39 EUR
Spread homogenizovaný
2,00
Spread (v %)
0,48 %
Mena pod. aktíva
USD
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Popis

Turbo certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Short turbo certifikáty umožňujú investorom dosahovať nadproporcionálne výnosy na klesajúcich trhoch. V prípade, že podkladové aktívum dosiahne alebo naruší bariéru (knock-out úroveň), turbo certifikát predčasne expiruje. Investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného kapitálu.

Bariéra a strike sa upravujú na dennej báze. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com