Indexový / Participačný certifikát Long Brent Crude Oil Future

OdkupEUR 103,770
02.12.2022 19:00:01.287 UTC
NákupEUR 104,270
02.12.2022 19:00:01.287 UTC
Zmena-2,43 (-2,28 %)
02.12.2022 19:00:01.287 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 85,84 (-1,28 %)
02.12.2022 21:00:31.000 UTC

Názov
Indexový / Participačný certifikát na Brent Crude Oil Future
ISIN / WKN
AT0000A2HAR5 / RC0Y4H
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
USD 85,84 (-1,28 %)
02.12.2022 21:00:31.000
Úvodná hodnota
USD 41,18
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
09.06.2020
Dátum emisie
10.06.2020
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Indexový / Participačný certifikát (1300)
Indexový / Participačný certifikát Typ
Participačný certifikát Long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
35,65 EUR
Spread homogenizovaný
0,39
Spread (v %)
0,48 %
Multiplikátor
1,27921
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
USD
Quanto
nie
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Long participačné certifikáty umožňujú investorom priamo využiť rastové očakávania trhu. Investori sa podieľajú na výkonnosti komoditného podkladového aktíva alebo komoditného koša. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com