Turbo certifikát Long Agrana Beteiligungs AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,350
02.12.2022 16:29:59.993 UTC
NákupEUR 0,370
02.12.2022 16:29:59.993 UTC
Zmena0,00 (0,00 %)
02.12.2022 16:29:59.993 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000 UTC
BariéraEUR 13,20 Bariéra / Vzdial. %12,75 % Páka4,09

Názov
Turbo certifikát Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2KPY3 / RC0Z9A
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 15,12 (-0,49 %)
02.12.2022 18:41:02.000
Bariéra
EUR 13,20
Vzdialenosť od bariéry
EUR 1,93
Vzdialenosť od bariéry
12,75 %
Bariéra narušená
nie
Strike
EUR 11,78
Páka
4,09
Long/ Short
Long
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,1
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
16.10.2020
Dátum emisie
19.10.2020
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Pákové produkty s Knock-out bariérou
Typ CP
Turbo certifikát (2210)
Turbo certifikát Typ
Turbo Long
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
0,42 EUR
Spread homogenizovaný
0,20
Spread (v %)
5,71 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Popis

Turbo certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Long turbo certifikáty umožňujú investorom dosahovať nadproporcionálne výnosy na rastúcich trhoch. V prípade, že podkladové aktívum dosiahne alebo naruší bariéru (knock-out úroveň), turbo certifikát predčasne expiruje. Investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného kapitálu.

Bariéra a strike sa upravujú na dennej báze. V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com