Faktorový certifikát Short Semperit Holding AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 3,560
27.01.2023 16:29:58.153 UTC
NákupEUR 3,600
27.01.2023 16:29:58.153 UTC
Zmena+0,04 (+1,13 %)
27.01.2023 16:29:58.153 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 22,50 (-0,22 %)
27.01.2023 16:35:24.109 UTC
Úroveň ochranyEUR 31,57 Pákový faktor-2,00

Názov
Faktorový certifikát Semperit Holding AG
ISIN / WKN
AT0000A2PY63 / RC0239
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 22,50 (-0,22 %)
27.01.2023 16:35:24.109
Pákový faktor
-2,00
Prahová hodnota
40,00 %
Výška faktora
EUR 33,82
Úroveň ochrany
EUR 31,57
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,31787
Mena produktu
EUR
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
16.02.2021
Dátum emisie
17.02.2021
Finálny deň ocenenia
-
Deň splatnosti
open-end

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Faktorový certifikát (2300)
Faktorový certifikát Typ
Faktor Short
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
10,00 EUR
Spread homogenizovaný
0,13
Spread (v %)
1,12 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Popis

Faktorové certifikáty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na výkonnosti podkladového aktíva. Sú otvorené, nemajú knock out a disponujú konštantnou pákou. Short faktorové certifikáty poskytujú investorom nadproporcionálne výnosové príležitosti na klesajúcich trhoch.

V prípade, že podkladové aktívum je kótované v inej mene, ako je mena certifikátu, alebo ak podkladovým aktívom sú komoditné futures (rolovanie future kontraktov), môže dôjsť k odchýlke.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com