Reverzne konvertibilný dlhopis DAX® 50 ESG PRICE INDEXTrvalo udržateľný certifikát

Emisná cena100,00 % Cena pri splatnosti- Dátum emisie17.02.2021 Deň splatnosti21.12.2022

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na DAX® 50 ESG PRICE INDEX
ISIN / WKN
AT0000A2Q3H3 / RC028W
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Max. výnos v %
-
Maximálny zisk p.a.
-
Úroková miera pri splatnosti
15,00 %
Fixná úroková sadzba ročne
8,15 %
Úvodná hodnota
EUR 1 599,49
Strike
EUR 1 750,00
Bariéra
-
Vzdial. strike v %
-15,84 %
Bariéra narušená
áno (Bariéra: EUR 1 400,00)
Počet akcií
0,57143
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
16.02.2021
Dátum emisie
17.02.2021
Finálny deň ocenenia
16.12.2022
Deň splatnosti
21.12.2022

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Nemecko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
-
Spread (v %)
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com