Bonusový certifikát SDGP/SPX/SX5E Bonus

Odkup87,28 %
27.01.2023 19:00:00.205 UTC
Nákup90,28 %
27.01.2023 19:00:00.205 UTC
Zmena+0,23 (+0,26 %)
27.01.2023 19:00:00.205 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená)-
--
Bariéra / Vzdial. %35,75 % Kupón v % p.a.- Bonusový výnos p.a.8,56 %

Názov
SDGP/SPX/SX5E Bonus
ISIN / WKN
AT0000A2SPG3 / RC04MJ
Podkladové aktívum
Bonusový výnos p.a.
8,56 %
Bonusový výnos v %
35,14 %
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
- --
-
Úvodná hodnota
CZK 100,00
Bariéra
CZK 60,00
Vzdialenosť od bariéry
35,75 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
122,00 %
Maximálna suma
122,00 %
Ážio
-3,62 %
Nominálna hodnota
CZK 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
29.09.2021
Dátum emisie
30.09.2021
Finálny deň ocenenia
25.09.2026
Deň splatnosti
30.09.2026

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
posledný deň ocenenia
Bonusová úroveň
CZK 122,00
Cap
CZK 122,00
Emisná cena
100,00 %
Ážio p.a. v %
-1,00 %
Spread homogenizovaný
3,00
Spread (v %)
3,44 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
CZK
Mena pod. aktíva
CZK
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
-
Popis

Ak sa počas trvania certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Cap predstavuje maximálnu výšku výplaty certifikátu.

V prípade, že počas trvania certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Aj keď je bonusový mechanizmus pozastavený, maximálna suma výplaty zostáva obmedzená a investori sa nepodieľajú na cenových nárastoch podkladového aktíva nad úroveň cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com