Diskontný certifikát Valneva SE

OdkupEUR 6,340
07.02.2023 11:42:41.912 UTC
NákupEUR 6,370
07.02.2023 11:42:41.912 UTC
Zmena-0,07 (-1,09 %)
07.02.2023 11:42:41.912 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 6,24 (-4,88 %)
07.02.2023 10:08:15.165 UTC
Diskont- Maximálny zisk p.a.>100 % CapEUR 28,00

Názov
Diskontný certifikát na Valneva SE
ISIN / WKN
AT0000A2SUD0 / RC04NR
Podkladové aktívum
Maximálny zisk p.a.
>100 %
Max. výnos v %
>100 %
Max. zisk
EUR 21,63
Diskont v %
-
Diskont
-
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 6,24 (-4,88 %)
07.02.2023 10:08:15.165
Úvodná hodnota
EUR 22,38
Cap
EUR 28,00
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
08.09.2021
Dátum emisie
09.09.2021
Finálny deň ocenenia
17.03.2023
Deň splatnosti
22.03.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Diskontný certifikát (1200)
Diskontný certifikát Typ
Diskontný certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
17,33 EUR
Spread homogenizovaný
0,03
Spread (v %)
0,47 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Diskontné certifikáty sa obchodujú so zľavou pod aktuálnu trhovoú cenou podkladového aktíva. Výmenou za túto zľavu investor akceptuje participáciu na cenových nárastoch podkladového aktíva iba do výšky cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com