Diskontný certifikát Lenzing AGTrvalo udržateľný certifikát

OdkupEUR 65,120
27.01.2023 16:29:59.786 UTC
NákupEUR 65,450
27.01.2023 16:29:59.786 UTC
Zmena+0,05 (+0,08 %)
27.01.2023 16:29:59.786 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 66,05 (+1,15 %)
27.01.2023 20:59:33.000 UTC
Diskont0,23 % Maximálny zisk p.a.>100 % CapEUR 110,00

Názov
Diskontný certifikát na Lenzing AG
ISIN / WKN
AT0000A2TQ51 / RC0417
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Maximálny zisk p.a.
>100 %
Max. výnos v %
68,07 %
Max. zisk
EUR 44,55
Diskont v %
0,23 %
Diskont
EUR 0,15
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 66,05 (+1,15 %)
27.01.2023 20:59:33.000
Úvodná hodnota
EUR 101,80
Cap
EUR 110,00
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
12.10.2021
Dátum emisie
13.10.2021
Finálny deň ocenenia
17.03.2023
Deň splatnosti
22.03.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Diskontný certifikát (1200)
Diskontný certifikát Typ
Diskontný certifikát
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
95,64 EUR
Spread homogenizovaný
0,33
Spread (v %)
0,51 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Diskontné certifikáty sa obchodujú so zľavou pod aktuálnu trhovoú cenou podkladového aktíva. Výmenou za túto zľavu investor akceptuje participáciu na cenových nárastoch podkladového aktíva iba do výšky cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com