Warrant Call CA Immobilien Anlagen AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,080
07.02.2023 16:30:02.790 UTC
NákupEUR 0,100
07.02.2023 16:30:02.790 UTC
Zmena-0,01 (-10,00 %)
07.02.2023 16:30:02.790 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 28,30 (-0,79 %)
07.02.2023 21:00:00.000 UTC
StrikeEUR 35,00 Cap- Páka28,30

Názov
Warrant - CA Immobilien Anlagen AG
ISIN / WKN
AT0000A2WTB8 / RC0528
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 28,30 (-0,79 %)
07.02.2023 21:00:00.000
Strike
EUR 35,00
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
americká
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,1
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
34,21 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
24.03.2022
Dátum emisie
25.03.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Call bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
0,23 EUR
Spread homogenizovaný
0,20
Spread (v %)
25,00 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
28,34 %
Ážio p.a. v %
46,64 %
Páka
28,30
Vnútorná hodnota
EUR 0,00
Časová hodnota peňazí
EUR 0,09
Break Even
EUR 35,90
Moneyness
0,80
Historická volatilita 30 dní
27,43 %
Historická volatilita 250 dní
27,63 %
Omega
7,5319
Delta
0,2417
Gamma
0,0044
Vega
0,0068
Theta
-0,0005
Rho
0,0035
Popis

Call warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na rastúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com