Warrant Put STRABAG SE S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,130
07.02.2023 16:29:58.672 UTC
NákupEUR 0,150
07.02.2023 16:29:58.672 UTC
Zmena-0,01 (-6,67 %)
07.02.2023 16:29:58.672 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 38,75 (+0,91 %)
07.02.2023 16:35:25.923 UTC
StrikeEUR 33,00 Cap- Páka25,83

Názov
Warrant - STRABAG SE
ISIN / WKN
AT0000A2X1X5 / RC0590
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 38,75 (+0,91 %)
07.02.2023 16:35:25.923
Strike
EUR 33,00
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
americká
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,1
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
29,43 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
31.03.2022
Dátum emisie
01.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Put bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
klesajúci trh
Emisná cena
0,42 EUR
Spread homogenizovaný
0,20
Spread (v %)
15,38 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
18,71 %
Ážio p.a. v %
30,75 %
Páka
25,83
Vnútorná hodnota
EUR 0,00
Časová hodnota peňazí
EUR 0,14
Break Even
EUR 31,60
Moneyness
0,85
Historická volatilita 30 dní
10,07 %
Historická volatilita 250 dní
25,60 %
Omega
6,7457
Delta
-0,2437
Gamma
0,0036
Vega
0,0092
Theta
-0,0008
Rho
-0,0065
Popis

Put warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na klesajúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com