Reverzne konvertibilný dlhopis Wienerberger AGTrvalo udržateľný certifikát S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

Odkup103,89 %
27.01.2023 16:29:58.880 UTC
Nákup-
21.06.2022 15:29:58.868 UTC
Zmena+0,74 (+0,72 %)
27.01.2023 16:29:58.880 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 27,04 (+0,41 %)
27.01.2023 21:00:00.000 UTC
Bariéra- StrikeEUR 28,00 Maximálny zisk p.a.- Úroková miera v % p.a.10,37 %

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na Wienerberger AG
ISIN / WKN
AT0000A2X5M9 / RC06DW
Podkladové aktívum
Preferencia udržateľnosti
Zváženie hlavných nepriaznivých vplyvov (PAI)
Max. výnos v %
-
Maximálny zisk p.a.
-
Úroková miera pri splatnosti
10,00 %
Fixná úroková sadzba ročne
10,37 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 27,04 (+0,41 %)
27.01.2023 21:00:00.000
Úvodná hodnota
EUR 27,20
Strike
EUR 28,00
Bariéra
-
Vzdial. strike v %
-3,55 %
Vzdialenosť od bariéry
-
Bariéra narušená
áno (Bariéra: EUR 21,00)
Počet akcií
35,71429
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
01.04.2022
Dátum emisie
04.04.2022
Finálny deň ocenenia
17.03.2023
Deň splatnosti
22.03.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1230)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
-
Spread (v %)
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Chránené reverzne konvertibilné dlhopisy disponujú bariérou, ktorá je položená pod úrovňou strike a je pozorovaná priebežne. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak sa podkladové aktívum nachádza počas splatnosti vždy nad bariérou, reverzne konvertibilný dlhopis je splatený na 100%.

V prípade, že je bariéra narušená a vo finálny deň ocenenia je uzatváracia cena podkladového aktíva pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com