Bonusový certifikát Kapsch TrafficCom AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 11,680
02.12.2022 16:30:00.859 UTC
NákupEUR 11,710
02.12.2022 16:30:00.859 UTC
Zmena-0,01 (-0,09 %)
02.12.2022 16:30:00.859 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 12,88 (-0,16 %)
02.12.2022 14:26:59.153 UTC
Bariéra / Vzdial. %34,01 % Kupón v % p.a.0,00 % Bonusový výnos p.a.14,09 %

Názov
Kapsch TrafficCom AG
ISIN / WKN
AT0000A2XDB0 / RC06N5
Podkladové aktívum
Bonusový výnos p.a.
14,09 %
Bonusový výnos v %
11,02 %
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 12,88 (-0,16 %)
02.12.2022 14:26:59.153
Úvodná hodnota
EUR 14,16
Bariéra
EUR 8,50
Vzdialenosť od bariéry
34,01 %
Bariéra narušená
nie
Hodnota bonusu
EUR 13,00
Maximálna suma
EUR 13,00
Ážio
-9,08 %
Nominálna hodnota
1 Kus
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
08.04.2022
Dátum emisie
11.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Bonusový certifikát (1250)
Bonusový certifikát Typ
Bonusový certifikát s Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Pozorovanie bariéry
priebežné
Bonusová úroveň
EUR 13,00
Cap
EUR 13,00
Emisná cena
11,12 EUR
Ážio p.a. v %
-11,32 %
Spread homogenizovaný
0,03
Spread (v %)
0,26 %
Multiplikátor
1
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Ak sa počas trvania certifikátu podkladové aktívum nachádza vždy nad bariérou, bude v deň splatnosti vyplatená minimálne bonusová suma. Cap predstavuje maximálnu výšku výplaty certifikátu.

V prípade, že počas trvania certifikátu dôjde k dosiahnutiu alebo narušeniu bariéry, bonusový mechanizmus je pozastavený. V tomto prípade je certifikát v deň splatnosti splatený v závislosti od reálnej výkonnosti podkladového aktíva. Aj keď je bonusový mechanizmus pozastavený, maximálna suma výplaty zostáva obmedzená a investori sa nepodieľajú na cenových nárastoch podkladového aktíva nad úroveň cap.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com