Reverzne konvertibilný dlhopis Agrana Beteiligungs AG

Odkup97,88 %
07.02.2023 11:25:26.031 UTC
Nákup98,13 %
07.02.2023 11:25:26.031 UTC
Zmena-2,46 (-2,45 %)
07.02.2023 11:25:26.031 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 16,30 (-1,95 %)
07.02.2023 11:25:26.000 UTC
Bariéra- StrikeEUR 18,00 Maximálny zisk p.a.27,53 % Úroková miera v % p.a.9,70 %

Názov
Reverzne konvertibilný dlhopis na Agrana Beteiligungs AG
ISIN / WKN
AT0000A2XDJ3 / RC06MY
Podkladové aktívum
Max. výnos v %
16,17 %
Maximálny zisk p.a.
27,53 %
Úroková miera pri splatnosti
14,00 %
Fixná úroková sadzba ročne
9,70 %
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 16,30 (-1,95 %)
07.02.2023 11:25:26.000
Úvodná hodnota
EUR 16,85
Strike
EUR 18,00
Vzdial. strike v %
-10,43 %
Počet akcií
55,55556
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
08.04.2022
Dátum emisie
11.04.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Investičný produkt bez zaistenia istiny
Typ CP
Reverzne konvertibilný dlhopis (1220)
Reverzne konvertibilný dlhopis Typ
Reverzne konvertibilný dlhopis
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
mierne rastúci trh
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
0,00
Spread (v %)
0,26 %
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie / Fyzické dodanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Štandardné reverzne konvertibilné dlohpisy disponujú fixným úrokom nad trhovou úrovňou. Tento úrok sa vypláca bez ohľadu na výkonnosť podkladového aktíva. Splatenie na konci splatnosti závisí od výkonnosti podkladového aktíva. Ak vo finálny deň ocenenia uzavrie podkladové aktívum na alebo nad úrovňou strike, je reverzne konvertibilný dlhopis splatený na 100%.

Pokiaľ sa uzatváracia cena podkladového aktíva nachádza pod úrovňou strike, investor získa akcie za nominálnu hodnotu v počte stanovenom v deň emisie. Rozdiel do celého čísla sa vypláca.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com