Certifikát so zaistením istiny 0,8 % Dividendenaktien Winner

Odkup93,34 %
05.12.2022 14:31:39.413 UTC
Nákup94,84 %
05.12.2022 14:31:39.413 UTC
Zmena-0,03 (-0,03 %)
05.12.2022 14:31:39.413 UTC
Cena podkl. aktíva (oneskorená) 2 928,65 (+0,39 %)
05.12.2022 13:26:44.184 UTC

Názov
0,8 % Dividendenaktien Winner
ISIN / WKN
AT0000A2YNV5 / RC06Y2
Výška zaistenia istiny
100 %
Miera participácie
100,00 %
Cap
EUR 4 707,38
Fixná úroková sadzba ročne
0,80 %
Cena podkl. aktíva (oneskorená)
EUR 2 928,65 (+0,39 %)
05.12.2022 13:26:44.184
Úvodná hodnota
EUR 2 942,11
Strike
EUR 2 942,11
Nominálna hodnota
EUR 1 000
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
28.07.2022
Dátum emisie
29.07.2022
Finálny deň ocenenia
24.07.2028
Deň splatnosti
27.07.2028

Klasifikácia produktu
Investičný produkt so zaistením istiny
Typ CP
Certifikát so zaistením istiny (1120)
Certifikát so zaistením istiny Typ
so zameraním na rast a kupón
Krajina / región podkladového aktíva
-
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Úvodná hodnota
EUR 2 942,11
Strike
EUR 2 942,11
Cap
EUR 4 707,38
Emisná cena
100,00 %
Spread homogenizovaný
44,13
Spread (v %)
1,61 %
Multiplikátor
-
Mena produktu
EUR
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Zrážková daň EU
Verejná ponuka možná v
Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Popis

Garantované certifikáty umožňujú investovať do podkladových aktív, ako sú akcie, indexy, komodity atď. so zaistením istiny ku koncu splatnosti. Investori získajú buď úrokové platby, alebo sa podieľajú na výkonnosti podkladového aktíva.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com