Warrant Call AT & S AG S účinnosťou od 1. 12. 2022 Raiffeisen Centrobank AG previedol svoju certifikátovú činnosť na Raiffeisen Bank International AG vrátane (i) všetkých súvisiacich práv a záväzkov a (ii) právneho titulu emitenta (a) existujúcich cenných papierov, t.j. neupísaných cenných papierov emitovaných Raiffeisen Centrobank AG, aj (b) budúcich nových cenných papierov. Z toho vyplýva, že od 1. 12. 2022 Raiffeisen Bank International AG je emitentom aj dlžníkom vo vzťahu k cenným papierom uvádzaných na tejto webovej stránke (vrátane všetkých cenných papierov emitovaných pred daným dátumom). Nižšie uvedené informácie sú určené výhradne (i) aktuálnym investorom a (ii) investorom, ktorí majú v úmysle obchodovať s cennými papiermi na obchodnom mieste tretej strany. Tieto informácie nepredstavujú odporúčanie ani ponuku nákupu ani podnet k predloženiu konkrétnej ponuky týkajúcej sa predmetných cenných papierov.

OdkupEUR 0,450
02.12.2022 16:30:00.487 UTC
NákupEUR 0,470
02.12.2022 16:30:00.487 UTC
Zmena-0,01 (-2,13 %)
02.12.2022 16:30:00.487 UTC
Cena podkl. aktíva (indikatívna) 35,70 (+0,49 %)
02.12.2022 20:59:59.000 UTC
StrikeEUR 39,91 Cap- Páka7,61

Názov
Warrant - AT & S AG
ISIN / WKN
AT0000A2Z4N8 / RC07C1
Podkladové aktívum
Cena podkl. aktíva (indikatívna)
EUR 35,70 (+0,49 %)
02.12.2022 20:59:59.000
Strike
EUR 39,91
Cap
neobmedzený
Spôsob uplatnenia
americká
Nominálna hodnota
1 Kus
Multiplikátor
0,10023
Mena produktu
EUR
Implikovaná volatilita
52,06 %
Kótované na burze
Viedeň, Frankfurt, Stuttgart
Informácie o splatnosti

Úvodný deň ocenenia
14.07.2022
Dátum emisie
15.07.2022
Finálny deň ocenenia
15.09.2023
Deň splatnosti
20.09.2023

Klasifikácia produktu
Pákové produkty bez Knock-out bariéry
Typ CP
Warrant (2100)
Warrant Typ
Call bez Cap
Podkladové aktívum
Krajina / región podkladového aktíva
Rakúsko
Vami očakávaný trhový vývoj
rastúci trh
Emisná cena
1,15 EUR
Spread homogenizovaný
0,20
Spread (v %)
4,44 %
Mena pod. aktíva
EUR
Spôsob zúčtovania
Finančné vysporiadanie
Daňový režim
Daň z kapitálových príjmov / Neuplatnená zrážková daň EU
Ážio
25,45 %
Ážio p.a. v %
32,23 %
Páka
7,61
Vnútorná hodnota
EUR 0,00
Časová hodnota peňazí
EUR 0,46
Break Even
EUR 44,50
Moneyness
0,89
Historická volatilita 30 dní
48,27 %
Historická volatilita 250 dní
54,40 %
Omega
3,6556
Delta
0,4719
Gamma
0,0025
Vega
0,0123
Theta
-0,0010
Rho
0,0087
Popis

Call warranty umožňujú investorom podieľať sa s pákovým efektom na rastúcich cenách podkladových aktív. Popri výkonnosti podkladového aktíva má volatilita podkladového aktíva významný vplyv na oceňovanie warrantu.

Warranty poskytujú nadproporcionálne výnosové príležitosti, ale taktiež nesú zvýšené riziko celkovej straty investovanej istiny. Preto je mimoriadne dôležité, aby investor neustále sledoval pozíciu.

OTVÁRACIE HODINY

Produkty na rakúske podkladové aktíva

09:15 - 17:30

Produkty na podkladové aktíva z CEE, Východnej Európy a Turecka

 

 - Turecko, Česká republika09:00 - 16:00
 - Rusko, Chorvátsko, Ukrajina, Kazachstan09:15 - 16:30
 - Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, CEE a Východná Európa09:15 - 16:50
Produkty na iné medzinárodné podkladové aktíva a komodity
(vrátane Nemecka a Švajčiarska)
09:00 - 20:00
INFORMÁCIE

Pondelok až piatok
08:00 - 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com