Premium ESG zaistený certifikát 8

Premium ESG zaistený certifikát 8

Príležitosť získať kupón vo výške 26% (6,5% ročne/5,94% p.a.) už v prípade nulovej výkonnosti podkladového indexu na konci 4 ročnej splatnosti

Reklama

Premium ESG zaistený certifikát 8

V posledných rokoch sa ľudia čoraz viac zameriavajú na environmentálne, sociálne a spoločenské (ESG) kritériá nielen pri každodenných rozhodnutiach, ale aj pri investovaní. Mnohí investori sa preto začali zaujímať o investovanie na akciovom trhu trvalo udržateľných spoločností, no stále sa môžu obávať plného trhového rizika, ktoré je s tým spojené. Premium ESG zaistený certifikát 8, ktorý je založený na globálnom indexe trvalo udržateľných spoločností od renomovanej spoločnosti MSCI®, môže byť riešením tejto dilemy.

Ako funguje tento certifikát:

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota indexu MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement (uzatváracia hodnota i ndexu z 28.09.2023). Na konci splatnosti sa vyhodnotí výkonnosť indexu MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement. To  z namená, že sa vo finálny deň ocenenia (24.09.2027) porovná uzatváracia hodnota podkladového indexu s úvodnou hodnotou. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledovných scenárov:

1. Výkonnosť indexu ≥ 0 % od úvodnej hodnoty → 26% kupón a splatenie 100% nominálnej hodnoty

Investorom bude spolu so 100% nominálnej hodnoty vyplatený aj kupón vo výške 26% nominálnej hodnoty (260 EUR na 1.000 EUR nominálnej hodnoty).

2. Výkonnosť indexu < 0 % od úvodnej hodnoty → splatenie 100% nominálnej hodnoty (zaistenie) bez výplaty kupónu

V prípade poklesu indexu na konci splatnosti pod úvodnú hodnotu sa uplatní 100% zaistenie istiny a investor nezíska žiaden kupón.

Emisná cena je rovná 100% (nominálna hodnota EUR 1.000) počas upisovacieho obdobia. Ďalšie informácie ako aj Dokument s kľúčovými informáciami nájdete na Produktovej stránke.

100% zaistenie istiny platí iba v deň splatnosti, teda počas trvania môže trhová cena certifikátu poklesnúť pod 100%, avšak investor dostane na konci trvania najmenej 100% nominálnej hodnoty.

Podrobnosti o indexe MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement ako aj aktuálny zoznam spoločností v indexe nájdete na našej stránke.

Pre ďalšie informácie kontaktuje svojho osobného bankára.

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

Základné údaje:
  • Názov: Premium ESG zaistený certifikát 8
  • ISIN: ATSK026PREM9
  • Úvodný deň ocenenia: 28.09.2023
  • Splatnosť: 4 roky
    (Deň splatnosti: 29.09.2027)
  • Kótované na burze: Viedeň, Stuttgart
Upozornenie
This is advertising. This non-binding information does not constitute advice, recommendation or invitation to conclude a transaction. The presentation is of a generic nature, does not take into account the personal circumstances of potential investors and therefore cannot replace individual investor and investment-oriented advice and risk disclosure. This advertisement has not been prepared in compliance with the legal provisions promoting the independence of investment research and is not subject to the ban on trading following the dissemination of investment research. A base prospectus (including any supplements) that complies with the Austrian Capital Market Act and has been approved by the competent authorities (CSSF, FMA) is available on the website of Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/). The approval of the base prospectus by the competent authorities is not to be understood as an endorsement by the competent authorities of the financial instruments described herein. We recommend reading the prospectus before making an investment decision. Important additional information on the products described (in particular their opportunities and risks) can be found on the website of Raiffeisen Bank International AG at www.raiffeisencertificates.com/en/; in particular, the approved base prospectus (including any supplements) can be found at (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/) and under "Customer Information and Regulatory Issues" at www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Regulatory authorities: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Imprint according to Austrian media law: Media owner and producer is Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna/Austria.