Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Príležitosť získať fixný kupón 6 % nominálnej hodnoty v 1. a 2. roku a kupón vo výške medziročnej zmeny inflácie v 3. až 5. roku

Reklama

Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Ako funguje výplata kupónu:

Fixný kupón vo výške 6 % nominálnej hodnoty (rovný 60 EUR na 1.000 EUR nominálnej hodnoty) sa vypláca v 1. a 2. roku trvania certifikátu.

Inflačný kupón sa vypláca v 3. až 5. roku trvania certifikátu. Výška kupónu za príslušné roky bude určená nasledovne: úroveň inflácie (HICP ex. tobacco v krajinách eurozóny) za mesiac jún príslušného roku sa porovná s úrovňou inflácie za mesiac jún z predchádzajúceho roku a nastane jeden z nasledujúcich scenárov:

 • Inflácia = investorom bude vyplatený kupón rovný percentuálnemu nárastu inflácie za príslušný rok a jeho výška v EUR sa stanoví z nominálnej hodnoty (výška kupónu v EUR = nominálna hodnota x medziročná zmena HICP ex. tobacco v %).
   
 • Deflácia = v prípade, ak bude medziročná zmena HICP ex. tobacco nulová/negatívna, výška kupónu bude 0 a kupón za príslušný rok nebude vyplatený.

Ako funguje splatenie istiny certifikátu:

V úvodný deň ocenenia sa stanoví uzatváracia hodnota indexu MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement ako úvodná  hodnota. Zároveň sa určí bariéra (40 % z úvodnej hodnoty). Počas obdobia pozorovania bariéry od 29.09.2023 (vrátane) do 26.09.2028 (vrátane) sa hodnota podkladového indexu priebežne porovnáva s bariérou. Splatenie certifikátu na konci trvania závisí od výkonnosti podkladového indexu. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledujúcich scenárov:

 1. Podkladový index sa vždy nachádzal nad bariérou → splatenie 100 % nominálnej hodnoty
   
 2. Podkladový index aspoň raz dosiahol/narušil bariéru → splatenie 1:1 k výkonnosti indexu (max. 100 % nominálnej hodnoty)

Emisná cena je rovná 100% (nominálna hodnota EUR 1.000) počas upisovacieho obdobia. Ďalšie informácie ako aj Dokument s kľúčovými informáciami nájdete na Produktovej stránke.

Podrobnosti o indexe MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement ako aj aktuálny zoznam spoločností v indexe nájdete na našej stránke.

Pre ďalšie informácie kontaktuje svojho osobného bankára.

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

 

 

 

Základné údaje:
 • Názov: Premium protiinflacny bonusovy certifikat 2
 • ISIN: ATSK027PREM7
 • Úvodný deň ocenenia: 28.09.2023
 • Splatnosť: 5 rokov
  (Deň splatnosti: 29.09.2028)
 • Kótované na burze: Viedeň, Stuttgart
Upozornenie
This is advertising. This non-binding information does not constitute advice, recommendation or invitation to conclude a transaction. The presentation is of a generic nature, does not take into account the personal circumstances of potential investors and therefore cannot replace individual investor and investment-oriented advice and risk disclosure. This advertisement has not been prepared in compliance with the legal provisions promoting the independence of investment research and is not subject to the ban on trading following the dissemination of investment research. A base prospectus (including any supplements) that complies with the Austrian Capital Market Act and has been approved by the competent authorities (CSSF, FMA) is available on the website of Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/). The approval of the base prospectus by the competent authorities is not to be understood as an endorsement by the competent authorities of the financial instruments described herein. We recommend reading the prospectus before making an investment decision. Important additional information on the products described (in particular their opportunities and risks) can be found on the website of Raiffeisen Bank International AG at www.raiffeisencertificates.com/en/; in particular, the approved base prospectus (including any supplements) can be found at (www.raiffeisencertificates.com/en/securities-prospectus/) and under "Customer Information and Regulatory Issues" at www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Regulatory authorities: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Imprint according to Austrian media law: Media owner and producer is Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vienna/Austria.